Kể từ năm 2017, các cuộc thi tŕnh diễn Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 sẽ được tổ chức ở đoạn sông Hàn ngang qua khu Công viên Châu Á với phông nền là Ṿng quay Mặt trời (Sun Wheel)

Từ chỉ đạo này và qua tham khảo ư kiến của các đơn vị, từ tháng 3/2016, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đă đề xuất 3 đơn vị là Tập đoàn Sun Group, Liên danh VietArt-Indosun và Công ty TNHH Lê và Anh em (Lê Bros) để lănh đạo TP xem xét, lựa chọn.Các tiêu chí mà Sở VH-TT-DL Đà Nẵng căn cứ, tiến hành đề xuất các đơn vị để lănh đạo TP xem xét, đề nghị tham gia DIFC gồm có đủ năng lực để tổ chức sự kiện hay không? Có đủ tiềm lực tài chính để triển khai thực hiện hay không? Có kinh nghiệm trong việc vận động tài trợ, truyền thông, quảng bá sự kiện hay không?...Các đơn vị được chọn tổ chức sự kiện pháo hoa đà nẵng 2017 sẽ đảm nhận các công việc như lập kế hoạch và đứng ra tổ chức sự kiện này; triển khai các hạng mục có liên quan đến tổ chức thi như mời chào các công ty tư vấn nước ngoài; làm công tác truyền thông, quảng bá; vận động tài trợ; tổ chức các hoạt động phụ trợ...
Sau mấy tháng xem xét kỹ lưỡng, tại cuộc họp hôm 16/6 vừa qua, lănh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đă thống nhất giao Tập đoàn Sun Group tổ chức DIFC, kể từ DIFC 2017. Theo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group là đơn vị phù hợp để lănh đạo TP lựa chọn giao tổ chức sự kiện này do có tiềm lực tài chính mạnh, lại có rất nhiều dự án đang triển khai trên địa bàn TP nên có thể kết hợp để khai thác với các trung tâm du lịch – dịch vụ hiện có.