Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 71 to 79 of 79
 1. #71
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  1,807
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  قصة أنسيلم تورميدا و اكتشافه لاسم الرسول في الانجيل

  https://www.youtube.com/watch?v=jW9py7fZZ0E

  أمريكية تعتنق الإسلام مع الشيخ عثمان بن فاروق


  https://www.youtube.com/watch?v=j9wHWpEWazs


  جواب رائع للداعية عبد الرحيم جرين بخصوص عمل المرأة - مترجم


  https://www.youtube.com/watch?v=UVSZtITyIQg  تغير أسلوبه بعد رد الشيخ عثمان بن فاروق عليه

  https://www.youtube.com/watch?v=MupL-hTtbcM

  Why did Paul go to Arabia : مترجمة : abdur raheem Green ? لماذا ذهب بولس إلی الجزيرة العربية ۔
  https://www.youtube.com/watch?v=JfsO8adELZU

 2. #72
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  1,807
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Allah bracht de boodschap over aan een andere Arabische profeet aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem, om verschillende redenen
  Niet omdat de Arabieren een Arabische profeet wilden, zoals u beweert  De redenen zijn
  Omdat de Joden de Torah corrumpeerden en vervormden, en de christenen ook de Bijbel corrumpeerden en vervormdenEn omdat deze eerdere berichten alleen voor hun mensen waren in hun tijd  En omdat de natie Mohammed, vrede zij met hem, het vertrouwen zal dragen en de leiding van de koran zal volgen en de leer van God en zijn boodschapper zal respecteren


  Ze was een oude vrouw. Een zware lading op haar hoofd met zich meebrengen likken aan haar verbrande gezichten. Dat was nee om snel naar een gemiddelde man te lopen. Ze gloeide op haar poging om naar huis te komen voor de zon.

  Een jonge man komt op weg, ze kon in zijn ogen zien, nogal zachte zorg. Haar vragen of hij kon helpen met haar lading. Ze was gemakkelijk verplicht.

  Ze was een spraakzame vrouwen. Door deze jongeman niet te laten antwoorden, bleef ze hem meer vertellen dan een middag die zon kan verdragen.

  Ze bereikten haar bestemming, de man hielp de vrouw haar bezittingen weg te zetten. De oude vrouw, met een brede glimlach van dankbaarheid over de vriendelijkheid van deze vreemdeling, wendde zich tot hem en zei,

  Dank je nu, jongeman. Je bent echt zo aardig geweest. Die vrijgevigheid en glimlach zijn zeer zeldzaam om tegenwoordig een dag te vinden. Laat me je wat advies geven, omdat je zo erg aardig voor me bent geweest. Er is een man genaamd Muhammad is hier in onze stad aangekomen. Hij is een goochelaar en hij misleidt velen en vraagt hen om in één God te geloven. Blijf weg van Mohammed. Hoor zijn woord niet of emuleer zijn weg. Als je dat doet, zul je nooit echte vrede hebben, en alles wat je zult vinden is problemen.

  Terwijl de jongeman naar haar luisterde en zich omdraaide om weg te lopen, stopte ze om zijn naam te vragen voordat hij afscheid nam en ging.
  "Wat is je naam", vroeg ze.En hij antwoordde;

  "Ana Muhammad" (ik ben Muhammad)

  Ze accepteerde hem toen en zijn leringen.
  Wie was profeet Mohammed?  Een man, zolang je zijn critici leest, zal in je gedachten blijven als een leugenaar, goochelaar, oorlogswedstrijden en moordenaar enz.
  Een man, die zijn complete levensverhaal leest, laat je verliefd op hem worden (vrede zij met hem).
  الشيخ عبدالرحيم جرين داعية بريطاني ..


  https://www.youtube.com/watch?v=xskjY373blI

  امرأة أسلمت بسبب ابتسامة|��️الدّاعية حمزة تزورتزس.

  https://www.youtube.com/watch?v=hTELuVt4o5Q

  نصراني يدعي أن الكتاب المقدس ليس فيه تناقضات ففاجأه ش.عثمان بن فاروق

  https://www.youtube.com/watch?v=Q7YVzyYRhvE&t=71s

 3. #73
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  1,807
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  De profeten zijn allemaal moslims, en ze bidden zoals elkaar, en na het einde van het gebed vragen ze God
  En Jezus mocht ze wel, hij is een moslim

  Wanneer moslims het dagelijkse gebed "Salah" verrichten, buigen ze neer in neerknieling voor God, waarmee ze hun onderwerping aan God tonen. Ze raken de grond met hun voorhoofd en het puntje van hun neus.

  Allah zegt in de Koran, "O jullie die geloven, buig en kniel neer en aanbid jullie Heer en doe het goede - opdat jullie mogen slagen." [Nobele Koran 22:77]
  Dus, wat heeft de Bijbel te zeggen?

  "Zij (de engelen) vielen op hun aangezichten neer voor de troon en aanbaden God" [Openbaring 7:11]
  "Hij (Jezus) ging een beetje verder, viel met zijn gezicht op de grond en bad ..." [Matt 26:39]

  "Kom, laten we ons neerbuigen in aanbidding, laten we knielen voor de HERE, onze Maker" [Psalm 95:6]
  "Manoah en zijn vrouw vielen met hun gezicht op de grond." [Rechters 13:20]

  "Toen alle mensen dit zagen, vielen ze ter aarde en riepen: 'De HEER, hij is God! De HEER - hij is God!'” [1 Koningen 18:39]
  "Dus Achab ging eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, bukte zich op de grond en legde zijn gezicht tussen zijn knieën." [1 Koningen 18:42]

  "Josafat boog zich met zijn aangezicht ter aarde, en alle inwoners van Juda en Jeruzalem vielen in aanbidding neer voor het aangezicht van de HERE." [2 Kronieken 20:18]

  “Zij knielden neer op de stoep met hun gezicht ter aarde, en zij aanbaden en dankten de HERE, zeggende: “Hij is goed; zijn liefde duurt voor altijd.” [2 Kronieken 7:3]

  “Ezra prees de HEER, de grote God; en alle mensen staken hun handen op en antwoordden: "Amen! Amen!" Toen bogen zij zich neer en aanbaden de HERE met hun aangezicht ter aarde.” [Nehemia 8:6]
  "En Jozua viel op zijn aangezicht ter aarde en aanbad" [Jozua 5:14]

  "Toen haastte Mozes zich en boog zijn hoofd naar de aarde en aanbad." [Exodus 34:8]
  "Toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde, boog hij zich ter aarde voor de HERE." [Genesis 24:52]
  Smeekbede (Du'a)

  Wanneer het gebed voorbij is, heffen moslims hun hoofd op in "Du'a" om God te danken voor alle zegeningen die Hij hen heeft gegeven en om vergeving te vragen.

  "Onze Heer, geef ons in deze wereld [het] goede en in het Hiernamaals [het goede] en bescherm ons tegen de bestraffing van het Vuur." [Nobele Koran 2:201]

  "... toen Salomo geëindigd was met het bidden van al dit gebed en smeking tot de Heer, stond hij op van voor het altaar van de Heer, van op zijn knieën knielend met zijn handen uitgespreid naar de hemel." [1 Koningen 8:54]

  toen Jezus klaar was met bidden
  “En Jezus sloeg zijn ogen op en zei: ‘Vader, ik dank u dat u naar mij hebt geluisterd. Ik wist dat je me altijd hoort, maar ik zei dit vanwege de mensen die eromheen stonden, opdat ze zouden geloven dat je me hebt gestuurd.'” [Johannes 11:41-42]  Je kunt dus zien dat het de islam is die correct doorgaat in de traditie van de vroegere profeten. Dat komt omdat de islam geen nieuwe religie is. Islam, wat een Arabisch woord is dat onderwerping aan de wil van God betekent, was de religie van alle profeten en boodschappers van Mohammed ﷺ tot Jezus tot David tot Mozes tot Jacob tot Abraham tot Noach en helemaal terug naar Adam (vrede zij met het winkelcentrum).

  Al Gods profeten brachten de boodschap van de islam, onderwerping aan God en "Tawheed"; de absolute eenheid van God. Het zijn alleen mensen die het hebben veranderd.

  كيف كان المسيح عليه السلام يصلى؟  || ?How Did Jesus (as) Pray
  https://www.youtube.com/watch?v=e9KxlbMOJPI


  إنجلترا تحتاج الإسلام!! حوار حمزة مع شاب بريطاني محترم


  https://www.youtube.com/watch?v=LwZYF7NYzSM


  أب وابنه يراجعان أنفسهما بعد حوار رائع وقصير مع عباس

  https://www.youtube.com/watch?v=vyi_9LTKNgQ

  دعوة رائعة لفتاة بريطانية - حوار عمران مع زائرة


  https://www.youtube.com/watch?v=1tyWXNXTzCY

 4. #74
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  1,807
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  القرآن يذهل العالم ويكشف 10 أسرار تاريخية عن الفراعنة ومصر القديمة لم تُكتشف إلا حديثاً

  https://www.youtube.com/watch?v=ylm0RMIeIKc

  مُسيئة للحجاب تتلقن درس صعب! هاشم عدنان والشيخ

  https://www.youtube.com/watch?v=c04J4eHmHU0


  كيف عرف النبي ذلك؟! - حدث تاريخي مفصل يذكره القرآن بدقة ويفشل الكتاب المقدس في ذكره

  https://www.youtube.com/watch?v=5HHGe0sonR4&t=210s

  مسيحي يعتنق الإسلام بعد أن صحّح الشيخ عثمان له المفاهيم


  https://www.youtube.com/watch?v=L3xOtWEJrQw

 5. #75
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  1,807
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Allah zegt in de koran wat betekent
  :
  {Glorie zij aan Hem Die Zijn dienaar liet gaan op een nacht van de Heilige Moskee naar de afgelegen moskee waarvan Wij het terrein hebben gezegend, zodat Wij hem enkele van Onze tekenen kunnen laten zien; Hij is zeker de Horende, de Ziende.} (Al-Israa' 17:1)


  Het lijdt geen twijfel dat Al-Isra (de nachtelijke reis) gevolgd door Al-Miraj (de hemelvaart) een van de wonderen was in het leven van onze profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). Volgens de meest geaccepteerde opvatting gebeurde het op de 27ste Rajab, de zevende maand van de Hijri-kalender, in het tiende jaar van Mohammeds profeetschap.

  In de Hadith-literatuur is vermeld dat de Boodschapper van Allah werd gedragen van de Heilige Moskee in Mekka naar de "Verste Moskee" (Al-Masjid al-Aqsa) in Jeruzalem op een wezen genaamd Al-Buraq in het gezelschap van de aartsengel Gabriël (vrede zij met hem). Daar leidde hij een gemeenschappelijk gebed van de profeten van God.


  Toen nam Gabriël hem mee naar de hemel waar hij de profeten Adam, Johannes, Jezus, Idris, Aäron en Mozes (vrede zij met hen allen) ontmoette. In de zevende hemel ontmoette hij Abraham (vrede zij met hem).

  Hij werd vervolgens naar de Goddelijke Aanwezigheid gebracht. De details van deze ontmoeting zijn prachtig gedetailleerd in het begin van soera An-Najm (52).

  Gebed: door God gegeven geschenk


  Gedurende deze tijd beval Allah voor zijn natie vijftig dagelijkse gebeden. Maar bij de terugkeer van de profeet werd hem door de profeet Mozes (vrede zij met hem) verteld dat zijn volgelingen geen vijftig gebeden konden verrichten. Dus ging hij terug en uiteindelijk werd het teruggebracht tot vijf dagelijkse gebeden. Hierna keerde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dezelfde nacht terug naar Mekka.


  Daarom moeten moslims Allah dankbaar zijn voor dit geschenk. Ze moeten ervoor zorgen en het nooit verwaarlozen. Het is het ding dat de moslim in staat stelt om vijf keer per dag met de schepper te communiceren.

  De snelheid van het dier weegt zwaarder dan het vliegtuig
  Dit is anders dan menselijke industrieënDit komt van Allah
  het zijn wonderen zoals Stick of Moses, vrede zij met hem

  Nadat al deze zaken met de Profeet hadden plaatsgevonden, keerde hij terug naar de stad Mekka. Sommige geleerden zeiden dat de reis van de Profeet ongeveer een derde van de nacht in beslag nam, d.w.z. zijn reis van Mekka naar Jeruzalem, dan naar de hemel en wat daarboven is, en dan terug naar Mekka. De volgende dag vertelde de Profeet de mensen wat er met hem de vorige nacht. De godslasteraars loochenden de profeet en bespotten hem door te zeggen: "We hebben een maand nodig om heen en terug te komen, en jij beweert dat je dit allemaal in één nacht hebt gedaan?"


  Ze zeiden tegen Abu Bakr: "Kijk naar wat je metgezel zegt. Hij zegt dat hij naar Jeruzalem ging en in één nacht terugkwam." Abu Bakr zei tegen hen: "Als hij dat zei, dan is hij waarheidsgetrouw. Ik geloof hem wat betreft het nieuws van de hemel - dat een engel uit de hemel naar hem neerdaalt. Hoe kon ik niet geloven dat hij naar Jeruzalem ging en terugkwam in een korte periode - wanneer deze op aarde zijn?" Toen werd de metgezel, Abu Bakr, "as-Siddiq" genoemd - vanwege hoe sterk hij geloofde in alles wat de profeet zei.


  De godslasterlijke mensen ondervroegen de profeet: "Als je eerlijk bent, beschrijf ons dan Masjid al-Aqsa en zijn omgeving." Ze vroegen dit omdat ze wisten dat de profeet Mohammed er de vorige nacht nog nooit was geweest. Allah stelde de Boodschapper in staat Masjid al-Aqsa te zien, en hij beschreef de moskee en zijn omgeving tot in de kleinste details. Bovendien zei de profeet: "Op de terugweg zag ik enkele van uw herders hun dieren op een bepaalde locatie laten grazen. Ze waren op zoek naar een kameel die ze waren kwijtgeraakt." De Profeet vervolgde met het geven van de beschrijving van de kameel. Toen deze herders terugkwamen, vertelden ze hun mensen wat er met hen was gebeurd - precies zoals de profeet ze al had verteld.
  Deze godslasteraars gaven toe dat de beschrijving van de Profeet exact was. Desondanks accepteerden ze de islam. Alleen degenen van wie Allah wilde dat ze geleid werden, zullen geleid worden. De persoon van wie Allah niet wil dat hij wordt geleid, zal niet geloven, ongeacht hoeveel uitleg of hoeveel bewijzen hem wordt getoond. De persoon die Allah wilde leiden, zal zeker een gelovige zijn. Veel mensen waren getuige van wonderen en geloven
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=p97c4D2fTqw

  ISRA MI'RAJ


  https://www.youtube.com/watch?v=Mylm0P9srLw

  Isra and Miraj (Night Journey) - Shaykh Hamza Yusuf

  يابانية تسأل لماذا تصدقون اسراء النبي من مكة الى الاقصى بليلة واحدة ؟ د ذاكر نايك  Dr Zakir Naik
  https://www.youtube.com/watch?v=FxSalrgd1m4

 6. #76
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  1,807
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  modification, change of the word of God and absurdity on the prophets
  Of the jurisdiction of Jews and Christians
  In the Bible there are the words of God, the words of certain prophets, the words of historians, and there are even passages (stories) that a man could not read to his mother, his sister, his fiancé if she is an honest and virtuous woman. The Bible is not the word of God alone.

  The Quran is there to clarify the errors and infiltrations of the other books.Example: The death of Christ.

  God will ask Jesus on Judgment Day if he told people to worship him and he will say "of course not, you know very well that I would not have done anything like that except what you ordered me to do. to do "and all this prayers and everything that is done for Jesus is useless.


  Example:
  the absurdities attributed to the prophets and pious men found in the "holy" bible. As a Muslim, we do not recognize this nonsense. The prophets, peace be upon them, are innocent of this gossip.

  When we read the Bible, as Muslims, we come across certain absurdities such as the prophet Lot (as) who allegedly slept with his two daughters under the influence of alcohol and who became pregnant with him through incest , or David (as) who would have committed adultery with Uri's wife and would have had her husband killed to marry her then, Aaron (as) who would have made the idol of the golden calf which perverts the sons of Israel, Solomon (as) who would have ended his polytheistic life because of his wives, etc. May God preserve us from saying such nonsense about the best men who walked this earth.

  Now let's see another absurdity attributed to the prophet Noah (as).

  The tragic episode of Noah's nudityWe read in Genesis chapter 9, 22-23 this:

  “Noah, first a farmer planted a vineyard. He drank of his wine and got drunk, and lay naked in the midst of his tent. Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness, and went outside to tell his two brothers. Shem and Japheth took the blanket, spread it over their shoulders, and, walking backwards, covered their father's nakedness, but did not see it, their faces being turned. " (Translation of the French Rabbinate, Genesis 9, 20-23)

  The first thing that shocks here is seeing the prophet Noah (as) getting drunk to the point of undressing while remaining naked "in the middle of his tent". Besides this absurdity attributed to this noble prophet, there is another ...
  What to say after all this? Not much. Christians who attempt to refute the Jewish comments should be very careful because Jesus (as) allegedly said, “The scribes and Pharisees are seated in the pulpit of Moses. So do and observe whatever they tell you; but do not act according to their works. Because they say, and don't. ” (Matthew 23, 2-3).  That is, the Jews are the best able to understand their scriptures. Not to mention that they consider that the Talmud contains part of the oral Torah which was revealed to Moses (as) on Mount Sinai ... It is therefore a revelation for them.

  And if Christians still want to refute this fact, then Jesus did not say: “He who does not love me does not keep my words. And the word which you hear is not mine, but of the Father who sent me. ” (John 14,24).

  How the Bible was corrupted by Dr. Bart Ehrman YouTube  كيف تم تحريف الانجيل الدكتور بارت ايرمان‎ YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=QHj_bsrYkrY

  هل المسيح خالد؟ هاشم في حوار مع مسيحي

  https://www.youtube.com/watch?v=6yZgtrvOggQ
  من هو الإله الحق؟ هاشم ومنصور في حوار مع مسيحيين الجزء الأول

  https://www.youtube.com/watch?v=SRZKGcS9-Lg

  من هو الإله الحق؟ هاشم ومنصور في حوار مع مسيحيين الجزء الثاني

  https://www.youtube.com/watch?v=TWfloKsBjzM

 7. #77
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  1,807
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  verandering van de qiblah

  Zij willen het licht van Allah doven met hun mond, maar Allah weigert behalve Zijn licht te vervolmaken, hoewel de ongelovigen er een hekel aan hebben. (9:32 Koran)  Wat is geweldig? Wat is de snelst groeiende religie ter wereld? Ga door, deel wat waarheid als je kunt.  Dus hier zijn enkele feiten. Om te beginnen werd de Kabah gebouwd door de profeet Abraham lang voor de profeet Mohammed. Misschien hebben uw historische onderzoekers dat niet vermeld?  De profeet Mohammed (saw) veranderde niet de gebedsrichting van Jeruzalem naar Mekka, dat deed God zelf.  "De dwazen onder de mensen zullen zeggen: "Wat heeft hen afgewend van hun qiblah, waar zij mee te maken hadden?" Zeg: "Aan Allah behoort het oosten en het westen. Hij leidt wie Hij wil op het rechte pad." (2:142 Koran)

  Hoewel dat vers het veranderen van de qiblah (de richting van het gebed) vermeldt, maakt het het ook toegestaan om in WELKE richting dan ook te bidden als men niet weet waar Mekka is. Waar is je saturnusaanbidding in dit geval?
  De qiblah werd veranderd als een test voor een gelovige, omdat een gelovige, in tegenstelling tot anderen, de geboden van God accepteert.
  "En Wij hebben de qiblah die jullie gewend waren niet gemaakt, behalve om duidelijk te maken wie de Boodschapper zou volgen van wie op zijn hielen zou terugkeren. En voorwaar, het is moeilijk, behalve voor degenen die Allah heeft geleid. (2: 143 koran)
  Moslims aanbidden geen kist in de woestijn, ze aanbidden geen profeet. Moslims aanbidden de Schepper, alleen zonder partner.
  Er zijn 2 miljard moslims op deze planeet. Waarom vraag je het er niet gewoon aan in plaats van onzin op internet te geloven?
  Zeg: "Is het iets anders dan Allah dat jullie mij bevelen om te aanbidden, O onwetenden?" (39:64 Koran)
  De Kaaba is de qibla, d.w.z. de richting waarin moslims kijken als ze bidden. Het is belangrijk erop te wijzen dat hoewel moslims zich naar de Kaaba keren om te bidden, ze de Kaaba niet als zodanig aanbidden. Moslims aanbidden alleen Allah en buigen niet voor iemand anders dan Hem.

  De islam bevordert eenheid
  Als moslims vrij zouden worden gelaten om de richting te kiezen waarin ze willen bidden, zouden sommigen het noorden kiezen, anderen zouden het zuiden kiezen, enz. Om alle moslims te verenigen in hun aanbidding van de Ene God, waar ze ook zijn, vraagt de islam om ze allemaal in dezelfde richting te laten kijken, d.w.z. die van de Kaaba. Moslims die ten westen van de Kaaba wonen, kijken naar het oosten, en degenen die ten oosten van de Kaaba wonen, kijken naar het westen om te bidden.

  De Kaaba staat in het midden van de wereldkaart Moslims waren de eersten die een wereldkaart tekenden. Ze plaatsten eerst het zuiden in het bovenste gedeelte en het noorden in het onderste gedeelte, met de Kaaba in het midden. Later tekenden westerse cartografen het andersom, dat wil zeggen, met noord en zuid op de plek waar we ze nu kennen. Desalniettemin, alhamdulillah, is de Kaaba in het centrum van de wereldkaart gebleven.

  Tawaaf rond de Kaaba
  Wanneer moslims naar de Masjid-e-Haram in Mekka gaan, doen ze tawaf (ze cirkelen) rond de Kaaba. Deze daad symboliseert het geloof en de aanbidding van één God; aangezien elke cirkel maar één middelpunt heeft, is er ook maar één God (Allah) die het waard is om aanbeden te worden.Moslims aanbidden de zwarte steen niet: Omar's hadith (moge Allah tevreden met hem zijn) antwoordt:
  Met betrekking tot de zwarte steen, al-hajar-al-aswaad, is er een hadith overgeleverd door de illustere metgezel van de profeet Mohammed (vrede zij met hem), Omar  In hadith 675 van hoofdstuk 56 van het boek van de Hadj, gevonden in deel 2 van Sahih Bukhari, zei Omar (moge Allah tevreden met hem zijn): "Ik weet dat je slechts een steen bent en dat je me niet goed of slecht kunt brengen.

  Mensen gingen naar de Kaaba om adhan te doen
  In de tijd van de Profeet gingen mensen zelfs naar de Kaaba om de "adhan" of de oproep tot het gebed te doen. Aan degenen die beweren dat moslims de Kaaba aanbidden, vragen we: welke afgodendienaar zou het aandurven om op de afgod te staan die hij aanbidt?

  How to know Qibla direction if you visit a new place & What if you prayed in wrong direction - Assim

  https://www.youtube.com/watch?v=OTVyEHvHOeA
  س11- لماذا تركعون للكعبة ان كنتم ضد عبادة الاصنام؟ - مفاهيم خاطئة عن الاسلام - د ذاكر نايك

  https://www.youtube.com/watch?v=yO0JKkVJXwg
  الدكتور ذاكر نايك - بشرى بعث النبي محمد في كتب الديانات السابقة  https://www.youtube.com/watch?v=WFVqe0XuBbA

  Change Of Qibla From Jerusalem To Kaaba By Nouman Ali

  https://www.youtube.com/watch?v=BpBKVSMOStc

 8. #78
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  1,807
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  شابات أوروبيين منبهرين بالإسلام، ولكن أصبحوا عاطفيين


  https://www.youtube.com/watch?v=xH4uxgY8kyk  المثلية هي حب! حقاً؟ هاشم يواجه فتاة زائرة | ركن المتحدثين | Hyde Park

  https://www.youtube.com/watch?v=bVm7aRE-aXw


  منصّر يتدخل لإيقاف فتاة من اعتناق الإسلام بعد اقتناعها به - الجزء الأول


  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hu8tUhuKjs0  منصّر يتدخل لإيقاف فتاة من اعتناق الإسلام بعد اقتناعها به - الجزء الثاني والأخير

  https://www.youtube.com/watch?v=e1d06-pKm0Y

 9. #79
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  1,807
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  فتاة ايطالية معجبة بالإسلام ♤ هاشم
  https://www.youtube.com/watch?v=dJ-cpN5Udb4


  أمريكية مندهشة من معجزات الرسول ﷺ


  https://www.youtube.com/watch?v=NSHtXatmaiE


  متحدث جديد يجذب شابات بريطانيات بأسلوبه الانيق، والدعوة الراقية


  https://www.youtube.com/watch?v=loKMAJNkG5M


  ملحد يهاجم الصهاينة في حواره مع الداعية هاشم

  https://www.youtube.com/watch?v=Jtig7lOC3Ec

 10. Sponsored Links
Page 8 of 8 FirstFirst ... 678

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |