An cung ngưu ho*ng hộp nhung l* thuốc ĐÔNG Y cao cấp của TQ với lịch s* s* dụng hơn 2000 năm. Tại một số bệnh viên lớn của Bắc Kinh an cung ngưu hộp nhung s* dụng rất phổ biến dưới sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa

An Cung Ngưu hộp gấm - Đồng Nhân Đường chuyên chủ trị các nguyên nhân gây nên ngất đột ngột, mê man bất tỉnh, xuất huyết não, não động mạch xơ hóa, trúng phong gây nên bán thân bất toại, méo mồm xếch miệng, h*m cứng, có nhiệm vụ nói kém, bao gồm cả ngoại thương, sốt cao độ, ga trúng độc…Th*nh phần an cung ngưu ho*ng ho*n đai v*ng Đồng Nhân Đường:
  • Ngưu Ho*ng 0,17g
  • Cao Sừng Trâu 0,33g
  • Xạ Hương 0,04g
  • Trân Châu 0,08g
  • Chu Sa 0,17g
  • Hùng Ho*ng 0,17
  • Uất Kim 0,17g
  • Long Não 0,04g
  • Chi T* 0,17g.Công năng: Thanh tâm, khai khiếu, khu phong, bổ hư. Chủ trị các chứng: Phong không giải được, nói năng ngọng ngịu tinh thần hoảng hốt, lo lắng hay quên, đầu váng mắt mờ, phiền uất trong ngực *t ngủ hồi hộp, vui gi*n bất thường.

$Link$