Đ*o tạo nghề chuyên nghiệp -- www.tuyensinhtuyendung.vn

Chọn cơ sở dạy nghề n*o để học v* học xong sẽ l*m gì? l* vấn đề h*ng đầu đặt ra của các em học sinh cũng như mỗi từng gia đinh khi con em mình tốt nghiệp THPT cũng như cả đối với các em mới học tốt nghiệp THCS.
Chọn trường dạy nghề đã khó nhưng vấn đề trăn trở nhất đối với th* sinh cũng như các b*c phụ huynh ch*nh l* vấn đề việc l*m sau khi ho*n th*nh khoá học ra trường. Để giải quyết thực trạng đó, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đ* đã có bước tiến quan trọng đó l* ”Gắn việc đ*o tạo với giới thiệu việc l*m”.
Ch*nh từ chủ trương đó nên ngay từ khi th*nh l*p v* tiến h*nh đi v*o đ*o tạo. Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đ* xác định phải gắn việc đ*o tạo nghề với thực trạng nền kinh tế cũng như nhu cầu hiện tại của xã hội cũng như của người học. Từ đó thay vì tiến h*nh tuyển sinh đ*o tạo nguồn lao động phục vụ trong nước ngay thì Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đ* lại thực hiện quan điểm táo bạo v* đột phá đó l* đ*o tạo nghề cho người lao động đi l*m việc có thời hạn ở nước ngo*i (hay còn gọi l* xuất khầu lao động). Qua công tác đ*o tạo đó Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đ* tiến h*nh tham quan cũng như tìm hiểu v* học hỏi được những kinh nghiệm cũng như công nghệ v* hình thức đ*o tạo nghề của những nước tiên tiến m* lực lượng LĐXK của SIMCO Sông Đ* đi sang l*m việc. Qua đó giúp *ch rất nhiều cho quá trình ổn định v* phát triển vững chắc như hiện nay. Sắp tới Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đ* đã có kế hoạch liên kết với một số trường đ*o tạo nghề tại CANADA, ẤN ĐỘ, MỸ để tiếp tục mở rộng v* nâng cao khả năng đáp ứng công tác đ*o tạo v* nhu cầu ng*y một lớn của người học. Qua đó nâng cao vị thế v* chất lượng đ*o tạo, tạo điều kiện cho Nh* trường dễ d*ng trong công tác bố tr* việc l*m cũng như xin việc cho người học nghề, cũng như tạo điều kiện dễ d*ng cho công tác tự xin việc của người học.

Mọi thông tin sẽ được c*p nh*t liên tục. Bạn đọc nên thường xuyên ghé thăm Website: tuyensinhtuyendung.vn (Click: XEM) để xem thông tin hoặc liên hệ trực tiếp tới BQT.


Hoặc liên hệ:
- Vũ Bình Sơn
- Phòng Đ*o tạo, Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đ*
- Website: tuyensinhtuyendung.vn
- Email: [email protected]
- Website: www.tuyensinhtuyendung.vn
- Điện thoại: 0979 770 480 / 0433 602 800