THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 2 CỦA TRƯỜNG Đ*I HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI VỚI CÁC HỆ ĐÀO T*O NHƯ SAU:học buổi tối lấy bằng ch*nh quy

* Theo văn bản k* liên kết hợp tác tuyển sinh v* đ*o tạo liên thông giữa trường ĐH Kinh Doanh v* Công Nghệ H* Nội v* trường TC Công Nghệ H* Nội.Trường chúng tôi rất vui mừng được thông báo tới to*n thể các bạn sinh viên đã tốt nghiệp các trường trung cấp v* cao đẳng ch*nh quy (trường nghề trong cả nước) muốn học liên thông tại cơ sở liên kết ngo*i trường ở các địa điểm l* Cầu Giấy,220 Đường Láng trường ĐÀO T*O CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG, 169 NGUYỄN NỌC VŨ, SỐ 19 Ngõ 90 Nguyễn Tuân Thanh Xuân H* Nội.
* Vối số lượng l* 900 chi tiêu chúng tôi đ*o tạo những chuyên ng*nh như sau:

1.NGÀNH ĐÀO T*O:
- kế toán kế toán doanh nghiệp : Chỉ tiêu 300
- t*i ch*nh ngân h*ng 200 chỉ tiêu.
- quản trị kinh doanh 200 chỉ tiêu.
- công nghệ thông tin 200 chỉ tiêu.
2.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
- Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp trường trung cấp,trung cấp nghề,cao đẳng, cao đẳng nghề trong cả nước đều được thi tuyển kể cả bằng TB,TB KHÁ.
- V* một tin vui khác đối với các bạn học sinh tốt nghiệp trái ng*nh đều được liên thông với những ng*nh được lựa trọn như ở trên.
3.{THỜI GIAN HỌC|THỜI GIAN KHÓA HỌC:
- HỆ TC - ĐH l* 2,5 năm.
- HỆ CĐ - ĐH l* 1,5 năm.
CHÚ Ý: Khi ra trường các bạn đều được cấp bằng ch*nh quy của trương ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI.
4.HỒ S* ĐĂNG KÝ DỰ THI:
- 1 Bộ hồ sơ theo quy định của nh* TRƯỜNG Đ*I HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHÊ HÀ NÔI.
- 1 Bằng v* 1 Bảng điểm phôt công chứng.
- 4 ảnh 4x6.
- Chứng Minh Thư Photo.
5.THỜI GIAN ÔN THI VÀ THI TUYỂN:
- Thời Gian Ôn Thi từ ng*y 02 - 09 - 2012 đến 22 - 09 - 2012
- Thời Gian Thi Tuyển ng*y 25,26 - 09 - 2012

6.ĐI* ĐIỂM ĐĂNG KÝ MUA VÀ NỘP HỒ S*:
PHÒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
SỐ 19 NGÕ 90 - NGUYỄN TUÂN - THANH XUÂN - HÀ NỘI
LIÊN HỆ NỘP HỒ S*: 0983.61.8683 gặp Thầy Tùng ( TP.Tuyển Sinh)
Email: [email protected] <http://www.chovinhphuc24h.com/links.php?url=http://[email protected]>
………………………………………… ……….
LƯU Ý:
- Học sinh tham gia ôn thi đầy đủ có tỉ lệ đỗ cao.
- L* một cơ sơ liên kết lâu năm với TRƯỜNG Đ*I HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHÊ HÀ NỘIchúng tôi sẽ tạo mội điều kiên tốt nhất để các bạn có kì thi đạt hiệu quả cao nhất.