1. Phần mềm được s* dụng cùng với các máy chấm công bằng thẻ cảm ứng v* vân tay
2. Phần mềm quản lý dữ liệu thẻ, dữ liệu vân tay của nhân viên. Chúng ta có thể tải dữ liệu vân tay, dữ liệu thẻ về máy t*nh v* đưa dữ liệu n*y lên máy chấm công.
3. Phầm mềm quản lý công dựa v*o thời gian được ghi nh*n từ máy chấm công v* theo mã của nhân viên, theo phòng ban.
4. Dữ liệu quản lý của phần mềm l* dữ liệu MS Access 2000, SQL.
5. Phần mềm phân t*ch v* tổng hợp công h*nh chánh, công theo ca, công tăng ca, công ng*y Chủ Nh*t, công ng*y nghỉ Lễ , ca đêm, phụ cấp đêm, giờ công tác, đi l*m trễ, đi về sớm, vắng…
6. Các báo cáo :
a. Báo cáo chi tiết
b. Báo cáo tổng công.
c. Báo trễ, sớm
d. Báo cáo thống kê theo k* hiệu.
e. Dữ liệu tổng hợp có thể xuất ra Excel.
7. Phần mềm được thiết kế các tham số giúp chúng ta khai báo cách t*nh công tùy theo yêu cầu của từng công ty. Nó giúp chúng ta khai báo lu*t chấm công chung (khai báo các hệ số chấm công ng*y Chủ nh*t, ng*y lễ, ca đêm…) v* l*p th*nh các lịch trình, mỗi lịch trình chứa đựng từ 1 đến 5 ca l*m việc. Các lịch trình v* ca l*m việc được sắp xếp cho từng nhân viên theo từng ng*y trong chu kỳ h*ng tuần.

S* LƯỢC VỀ QUY TRÌNH CHẤM CÔNG BẰNG MÁY CHẤM CÔNG BẰNG THẺ CẢM ỨNG VÀ MÁY CHẤM CÔNG BẰNG DẤU VÂN TAY VỚI PHẦN MỀM.

1. Thẻ hoặc vân tay của nhân viên được khai báo bằng mã (mã chấm công) tại máy chấm công theo danh sách được l*p trước.
2. Dữ liệu n*y được download về máy t*nh v* được quản lý bởi Phần mềm.
3. Nhân viên sẽ được đặt tên, đặt mã nhân viên v* chia theo phòng ban. Dữ liệu n*y có thể upload lên các máy khác để chấm công chung.
4. Mỗi thời gian l*m việc nhân viên đặt thẻ hoặc vân tay trên máy v* máy sẽ ghi nh*n thời gian hiện h*nh. Dữ kiện n*y được đưa về máy t*nh v* được Phần mềm phân t*ch chấm công, tạo các báo cáo.

Khi bạn cần được tư vấn hoặc có nhu cầu, vui lòng liên hệ
Xin hãy giư lại mẫu tin n*y đến lúc bạn cần
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DPQ
Trụ Sở :122 Nguyễn Sĩ Sách ,F.15 ,Tân Bình(Gần KCN Tân Bình)
CN:27/3L Ấp Nam Lân ,X.B* Điểm ,H.Hóc Môn(Gần ngã tư B* Điểm)
ĐT:08.38151116 - 08.625.995.01 - Fax :08.625.995.01
Website:dpqvietnam.com - Email:[email protected]