TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG Đ*I HỌC ĐIỆN LỰC Độc l*p - Tự do - **Hạnh phúc


TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG Đ*I HỌC ĐIỆN LỰC

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNGNĂM 2012
(HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)

(HỌC BUỔI TỐI)

Trường Đ*I HỌC ĐIỆN LỰC tuyển sinh hệ Đ*o tạo liên thông từ Trung Cấp, Cao Đẳng lên Đại Học năm 2012 như sau:

1. NGHÀNH ĐÀO T*O:
- Kế Toán
- Điện Công Nghiệp V* Dân Dụng
- Công Nghệ Thông Tin
- Điện T* Viễn Thông
- Công Nghệ Tự Động Hóa
- Cơ Kh*
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp Trung Cấp , Cao Đẳng ch*nh quy, Nghề …đều được thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại TB v* TB Khá)
- Th* sinh dự thi phải tốt nghiệp chuyên ngh*nh gần với ngh*nh đăng ký dự thi
3. MÔN THI TUYỂN:
3.1 Hệ Trung Cấp lên Đại Học : thi Toán, Lý, môn Chuyên Ngh*nh
3.2 Hệ Cao Đẳng lên Đại Học : thi 2 môn Chuyên Ngh*nh
4. HỒ S* TUYỂN SINH:
- Túi hồ sơ (Phiếu đăng ký tuyển sinh) theo mẫu của nh* trường
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nh*n tốt nghiệp, bảng điểm (có công chứng)
- 4 ảnh 3x4
5. THỜI GIAN ĐÀO T*O:
5.1 Th* sinh thi Trung Cấp lên Đại Học : Thời gian đ*o tạo 2,5 năm
5.2 Th* sinh thi Cao Đẳng lên Đại Học : Thời gian đ*o tạo 1,5 năm
Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Ch*nh Quy, bằng tốt nghiệp do Trường Đ*I HỌC ĐIỆN LỰC cấp
6. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO T*O:

Trường Tư Thục Công Nghệ H* Nội - Nguyễn Trường Tộ, HN

7. THỜI GIAN NHẬN HỒ S*:
Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo học khóa đ*o tạo liên thông nh* trường liên tục tiếp nh*n hồ sơ v*o các thời điểm khác nhau như sau:

Đợt 1 : Ôn t*p : 10/03/2012 ; Thi tuyển: 21,22/08/2012
Đợt 2 : Ôn t*p : 15/07/2012 ; Thi tuyển: 25,26/08/2012
Đợt 3 : Ôn t*p : 12/10/2012 ; Thi tuyển: 03,04/11/2012
Lịch cụ thể xem tại :
+ www.daotaodaihoc.edu.vn
+ https://www.facebook.com/tuthuchanoi

8. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ S*:

TRƯỜNG TƯ THỤC CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Ban Tuyển Sinh, Phòng 101 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (khu nh* 3 tầng bên tay trái) Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, H* Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề )

Mobile: 0943 777 812

Yahoo: [email protected]

Liên hệ: Thầy Tuấn - Giáo viên chủ nhiệm (gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để đăng ký ôn t*p v* dự thi)
………………………………………… ………………………………

Ghi chú:
- Thời gian học v*o các buổi tối trong tuần hoặc Tối T6, Ng*y T7, CN
- Trường Tư Thục Công Nghệ H* Nội l* 1 trong những đơn vị được phép tuyển sinh v* tổ chức đ*o tạo hệ liên thông Đại học Ch*nh Quy
Th* sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh khác của nh* trường tại trang web : www.daotaodaihoc.edu.vn hoặc https://www.facebook.com/tuthuchanoi