Một thiết bị viễn thông hiện đại hoạt động đơn lẻ không có gì đảm bảo sẽ không gặp trục trặc. Ch*nh vì thế việc xảy ra sự cố ngo*i ý muốn từ hệ thống www.dpqvietnam.com <http://www.dpqvietnam.com> <http://tongdaidienthoai.com/> của doanh nghiệp mình l* điều tất nhiên m* bạn cần quan tâm. Hãy liên hệ với dịch vụ s*a chữa - bảo trì hệ thống tổng đ*i điện thoại của chúng tôi khi bạn cần. Chuyên viên của chúng tôi sẽ:
- X* l* các sự cố ngay tại chỗ dù l* nhỏ nhất.
- S*a chữa, bảo trì hệ thống sau bảo h*nh.
- Cung cấp các v*t tư, linh kiện thay thế hay mở rộng hệ thống tổng đ*i theo yêu cầu của khách h*ng.
Bảng giá bảo trì

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA
STT Loại máy Dịch vụ s*a chữa giá Ghi chú
01 Máy b*n C*i win v* các ứng dụng văn phòng 80.000
02 Máy b*n C*i win v* các ứng dụng văn phòng +các phần mềm đồ họa 80.00+20.00/phần mềm
03 Máy laptop C*i win v* các ứng dụng văn phòng 100.000
04 Máy laptop C*i win v* các ứng dụng văn phòng +các phần mềm đồ họa 100.000 +20.000/phần mềm
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ
STT LO*I BẢO TRÌ SỐ LƯỢNG GIÁ GHI CHÚ
01 Máy t*nh b*n 01 đến 10 máy 70.000/máy
02 Máy t*nh b*n 10 đến 20 máy 60.000/máy
03 Máy t*nh b*n >20 máy 50.000/máy
04 Server 1 máy 120.000/máy
05 Điện thoại nội bộ 1 đến 10 máy 30.000/máy
06 Điện thoại nội bộ 10 đến 20 máy 25.000/máy
07 Điện thoại nội bộ >20 máy 20.000/máyXin hãy giư lại mẫu tin n*y đến lúc bạn cần
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DPQ
Trụ Sở :122 Nguyễn Sĩ Sách ,F.15 ,Tân Bình(Gần KCN Tân Bình)
CN:27/3L Ấp Nam Lân ,X.B* Điểm ,H.Hóc Môn(Gần ngã tư B* Điểm)
ĐT:08.38151116 - 08.625.995.01 - Fax :08.625.995.01
Website:dpqvietnam.com - Email:[email protected]