Nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ Tel :0903.759.559 , 08.37505651--A.PHÚ
Email: [email protected] , yahoo: [email protected] <mailto:[email protected]>

http://www.vatgia.com/raovat/3518/20...hue-tphcm.html

KHO XƯỞNG KCN VĨNH LỘC QUẬN BÌNH TÂN 25.000m
- Kho , xưởng hướng : đông nam
- Tổng diện t*ch : 25.000m
- Diện t*ch XD : 15.500m
- Điện kế : 1000 KVA
- Đường rộng : 20m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : KCN VĨNH LỘC
- Giá bao nhiêu/m: 270USD/m
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) CHƯA BÁN


KHO XƯỞNG KCN VĨNH LỘC
- Kho , xưởng hướng : bắc
- Tổng diện t*ch : 100*100 = 10.000m
- Diện t*ch XD : 6048m
- Điện kế : 560 KVA
- Đường rộng : 12m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : kcn vĩnh lộc
- Giá bán : 6tr500/m
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) CHƯA BÁN

BÁN KHO XƯỞNG KHO XƯỞNG KCN LÊ MINH XUÂN
- Kho , xưởng hướng : đông nam
- Tổng diện t*ch : 56*97= 5400m
- Diện t*ch XD : 4500m
- Diện t*ch VP : 200m
- Điện kế : 320 KVA
- Đường rộng : 12m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : KCN LÊ MINH XUÂN
- Giá bán : rẽ
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng ngừng hoạt động) CHƯA BÁN

KHO XƯỞNG TRẦN Đ*I NGHĨA TÂN T*O QUẬN BÌNH TÂN 11.000m
- Kho , xưởng hướng : đông nam
- Tổng diện t*ch : 11.000m
- Diện t*ch XD : 7000m
- Điện kế : 1000 KVA
- Đường rộng : 12m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : trần đại nghĩa tân tạo
- Giá bán : 80 tỉ
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) CHƯA BÁN


KHO XƯỞNG TRẦN Đ*I NGHĨA TÂN NHẬT GẦN KCN LMX 10.000m
- Kho , xưởng hướng : đông nam
- Tổng diện t*ch : 10.000m
- Diện t*ch XD : 7000m
- Điện kế : 56=0 KVA
- Đường rộng : 12m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : trần đại nghĩa tân nh*t lmx
- Giá bán : 65 tỉ
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) CHƯA BÁN


KHO XƯỞNG TRẦN Đ*I NGHĨA TÂN KIÊN BÌNH CHÁNH 2869m
- Kho , xưởng hướng : tây
- Tổng diện t*ch : 2869m
- Diện t*ch XD : 1844m
- Điện kế : 560 KVA
- Đường rộng : 12m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : trần đại nghĩa tân kiên bình chánh
- Giá bán : 10tr/m
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) CHƯA BÁN

KHO XƯỞNG TRẦN Đ*I NGHĨA TÂN T*O QUẬN BÌNH TÂN 5031m2

- Kho , xưởng hướng : nam

- Tổng diện t*ch : 42*120 = 5031m2

- Diện t*ch XD : 2338m2

- Điện kế : 560 KVA

- Đường rộng : 12m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o

- Địa chỉ : ( mặt tiền đường trần đại nghĩa )(đất giao ỔN ĐỊNH LÂU DÀI)

- Giá bán : 10TR/m2

CHO THUÊ KHO XƯỞNG KCN TÂN T*O
- Kho , xưởng hướng : đông bắc
- Tổng diện t*ch : 4200m
- Diện t*ch kho XD : 30=500m
- Điện kế ?KVA : 560 KVA
- Đường rộng : 30m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : lô 56 kcn tân tạo
- Giá : 2,5 USD/m
- Thời gian hợp đồng : 3 năm 10 năm


CHO THUÊ KHO XƯỞNG TRẦN Đ*I NGHĨA
- Kho , xưởng hướng : đông nam
- Tổng diện t*ch : 2600m
- Diện t*ch kho XD : 1500m
- Điện kế ?KVA : 560 KVA
- Đường rộng : 30m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : mặt tiền đường trần đại nghĩa
- Giá : 75tr/T
- Thời gian hợp đồng : 3 năm 10 năm

CHO THUÊ KHO XƯỞNG TRẦN Đ*I NGHĨA
- Kho , xưởng hướng : đông nam
- Tổng diện t*ch : 3300m
- Diện t*ch kho XD : 2500m
- Điện kế ?KVA : 560 KVA
- Đường rộng : 30m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : mặt tiền đường trần đại nghĩa
- Giá : 85TR/THANG
- Thời gian hợp đồng : 3 năm 10 năm


KHO DAT KCN LONG HAU 5.000m
- Hướng : đông - nam
- Tổng diện t*ch : 5.000m
- Diện t*ch XD : 65%
- Điện kế : 560 KVA
- Đường rộng : HAI MẶT TIỀN ĐƯỜNG
- Địa chỉ : KCN LONG HẬU
- Giá : THƯ*NG LƯ*NG
- Giấy tờ : giấy tờ hợp lệ CHƯA BÁNKHO XƯỞNG KCN TÂN T*O QUẬN BÌNH TÂN 11.000m
- Kho , xưởng hướng : đông nam
- Tổng diện t*ch : 11.000m
- Diện t*ch XD : 8775m
- Điện kế : 560 KVA
- Đường rộng : 12m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : KCN tân tạo
- Giá bao nhiêu/m: 2.20USD/m
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) CHƯA BÁN


KHO XƯỞNG KCN TÂN T*O QUẬN BÌNH TÂN 21.000m
- Kho , xưởng hướng : đông nam
- Tổng diện t*ch : 21.000m
- Diện t*ch XD : 12.000m
- Điện kế : 1000 KVA
- Đường rộng : 20m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : mặt tiền QL1A KCN tân tạo
- Giá bán : thương lượng
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) CHƯA BÁN


KHO XƯỞNG KCN TÂN T*O QUẬN BÌNH TÂN 60.000m
- Kho , xưởng hướng : đông nam , tây nam , đông bắc
- Tổng diện t*ch : 60.000m
- Diện t*ch XD : 40.000m
- Điện kế : 5000 KVA
- Đường rộng : 20m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : KCN tân tạo
- Giá bán : 270 USD/m ( ĐẤT ỔN ĐỊNH LÂU DẢI )
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) CHƯA BÁN


KHO XƯỞNG KCN TÂN T*O QUẬN BÌNH TÂN 6000m XƯỞNG DỆT NHUỘM
- Kho , xưởng hướng : tây
- Tổng diện t*ch : 6.000m
- Diện t*ch XD : 3800m
- Điện kế : 1000 KVA
- Đường rộng : 12m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : KCN tân tạo
- Giá bao nhiêu/m: 270USD/m
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) CHƯA BÁN


KHO XƯỞNG KCN TÂN T*O QUẬN BÌNH TÂN 4700m
- Kho , xưởng hướng : tây nam
- Tổng diện t*ch : 4.700m
- Diện t*ch XD : 1.400m
- Điện kế : 560 KVA
- Đường rộng : 12m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : KCN tân tạo ( mặt tiền đường trần đại nghĩa )(đất giao)
- Giá bán : thương lượng
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động)


KHO XƯỞNG KCN TÂN T*O QUẬN BÌNH TÂN 4500m
- Kho , xưởng hướng : đông nam
- Tổng diện t*ch : 4.500m
- Diện t*ch XD : 3.000m
- Điện kế : 560 KVA
- Đường rộng : 12m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : KCN tân tạo ( mặt tiền đường trần đại nghĩa )(đất ổn định lâu d*i)
- Giá bán : 35 tỉ
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) CHƯA BÁN


KHO XƯỞNG KCN TÂN T*O QUẬN BÌNH TÂN 2.500m
- Kho , xưởng hướng : đông nam
- Tổng diện t*ch : 2500m
- Diện t*ch XD : 1500m
- Điện kế : 250 KVA
- Đường rộng : 20m tiện lợi cho xe công tiner ra v*o
- Địa chỉ : KCN tân tạo
- Giá bán : 13 TỈ ( ĐẤT ỔN ĐỊNH LÂU DẢI )
- Giấy tờ : hợp lệ có giấy ho*n công công trình (xưởng đang hoạt động) ĐÃ BÁN

Nếu qu* khách nhu cầu thực sự vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn , v* cung cấp hồ sơ chi tiết miễn ph*
qu* khách vui lòng cho chúng tôi biết những thông tin sau
tên cty : .................................................. .................................................. .................................................. .......................
địa chỉ : .................................................. ..................................... qu*n huyện : .................................................. .............
điện thoại liên hệ : .................................................. ................. người đại diện : .................................................. .............
tổng diện t*ch cần , diện t*ch xây dựng cần , ngang * d*i , chiều cao , bình điện ?KVA , hướng nếu cần thì ghi rõ , đường rộng bao nhiêu m , khu vực qu*n huyện cần , năng lực về t*i ch*nh
Nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ Tel :0903.759.559 , 08.37505651--A.PHÚ
Email: [email protected] , yahoo: [email protected]


V* rất nhiều đất lớn nhỏ ở các địa điểm khác ở tphcm, long an, bình dương, rất hân hạnh được phục vụ qu* khách xin chân th*nh cảm ơn .