TRƯỜNG Đ*I HỌC THƯ*NG M*I THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN Đ*I HỌC NĂM 2012

Theo văn bản ký liên kết giữa trường ĐH Thương Mại v* trường TC Công Nghệ H* Nội về hệ học liên thông.Trường TC Công Nghệ H* Nội rất vui mừng thông báo tới các bạn học sinh,sinh viên đã tốt nghiệp hệ Trung Cấp năm 2010 ở các khối ng*nh Kinh Tế có nhu cầu học liên thông từ Trung Cấp lên Đại Học ng*nh ( kế toán) được phép đăng ký thi tuyển ng*y 13 – 10 – 2012.

1.Ng*nh Đ*o Tạo:

- Kế Toán.

2.Đối Tượng Tuyển Sinh:

- Hệ từ Trung Cấp lên Đại Học: Yêu cầu đã tốt nghiệp trung cấp hệ ch*nh quy đúng chuyên ng*nh or khối ng*nh kinh tế v* đã qua thời gian l*m việc 2 năm trở lên t*nh từ ng*y tốt nghiệp đến ng*y đăng ký dự thi ( tốt nghiệp 2010 trở về trước ).

3.Thời Gian Đ*o Tạo:

- Hệ Trung Cấp lên Đại Học : 2,5 năm.

4.Môn Thi Tuyển Đầu V*o:

- HÓA,TOÁN v* NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

5.Thời Gian Ôn Thi v* Thi Tuyển:

- Thời Gian Ôn Thi: - 15/09/2012 to 05/10/2012.

- Thời Gian Thi Tuyển: - 15/10/2012.

6.Hồ Sơ Đăng Ký Thi Tuyển:

- 1 bộ hồ sơ theo quy đinh của nh* trường.

- 1 bằng v* 1 bảng điểm photo công chứng .

- 4 ảnh 4x6.

- giấy khai sinh photo công chứng.

7.Địa Điểm Đăng Ký v* Mua Hồ Sơ:

Phòng Tuyển Sinh Trường TC Công Nghệ H* Nội

Số 19 – Ngõ 90 – Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – H* Nội.

Liên Hệ Mua & Nộp Hồ Sơ: 0985 076 071

Gặp Thầy Tiến (TP.Tuyển Sinh)

Email: [email protected]

…………………………………………

LƯU Ý:

- Học Sinh Tham Gia Ôn Thi Đầy Đủ Sẽ Có Tỉ Lệ Đỗ Cao.

- L* Một Cơ Sở Liên Kết Lâu Năm Với Trường ĐH Điện Lực Chúng Tôi Sẽ Tạo Mọi Điều Kiện Tốt Nhất Để Các Bạn Có Kỳ Thi Đạt Hiệu Quả Cao Nhất.

- Sau Khi Tốt Nghiệp Sinh Viên Sẽ Nh*n Bằng Ch*nh Quy Của Trường Đại Học Thương Mại cấp.