ĐH Công đo*n tuyển sinh liên thông đợt tháng 9/2012
1. Ng*nh tuyển sinh: Kế toán, T*i ch*nh - Ngân h*ng, Quản trị kinh doanh

2. Đối tượng tuyển sinh: Th* sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng các ng*nh thuộc nhóm ng*nh kinh tế - QTKD. Th* sinh phải có kinh nghiệm l*m việc gắn với chuyên môn được đ*o tạo (có xác nh*n của cơ quan công tác).
- Từ trung cấp lên đại học: Tốt nghiệp từ tháng 11/2009 trở về trước + *t nhất 36 tháng kinh nghiệm
- Từ cao đẳng lên đại học v* trung cấp lên cao đẳng: Tốt nghiệp từ tháng 11/2011 trở về trước + *t nhất 12 tháng kinh nghiệm (đối với người có bằng TN trung cấp hoặc cao đẳng hạng TBìnhKhá v* Trung bình). Người có Bằng TN hạng Khá, Giỏi được thi ngay trong năm tốt nghiệp.

3. Các môn thi tuyển:
- Từ trung cấp lên đại học, trung cấp lên cao đẳng:
+ Ng*nh Kế toán: Tiếng Anh, Toán cơ bản, Nguyên lý kế toán.
+ Ng*nh T*i ch*nh - NH: Tiếng Anh, Toán cơ bản, T*i ch*nh - Tiền tệ
- Từ cao đẳng lên đại học:
+ Ng*nh Kế toán: Tiếng Anh, Kế toán t*i ch*nh doanh nghiệp
+ Ng*nh T*i ch*nh - Ngân h*ng: Tiếng Anh, T*i ch*nh doanh nghiệp
+ Ng*nh Quản trị kinh doanh: Tiếng Anh, Quản trị chất lượng

4. Thời gian đ*o tạo:
- Từ trung cấp lên đại học: Từ 2,5 năm đến 3 năm.
- Từ cao đẳng lên đại học v* từ trung cấp lên cao đẳng: Tõ 1,5 năm đến 2 năm.

5. Hình thức đ*o tạo:
- Ch*nh quy: Học ban ng*y (ca 3), t*p trung liên tục tại trường Đại học Công đo*n
- Vừa l*m vừa học: Học ngo*i giờ h*nh ch*nh

6. Địa điểm mở lớp: Trường Đại học Công đo*n, 169 Tây Sơn - Đống Đa - H* Nội.

7. Lệ ph* tuyển sinh:
- Đăng ký dự thi: 100.000 đ/1 hồ sơ
- Ôn thi không bắt buộc:
+ Trung cấp lên đại học, trung cấp lên cao đẳng: 1.650.000 đ/3 môn
+ Cao đẳng lên đại học: 1.350.000 đ/2 môn
- Dự thi: 200.000 đ/1 th* sinh

8. Thời gian tiến h*nh:
- Phát h*nh hồ sơ: Tháng 6/2012.
- Ôn thi: Tháng 8/2012.
- Dự kiến thi tuyển sinh trong 2 ng*y: 27 v* 28/9/2012


CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
Trung tâm đ*o tạo :số 90 -ngõ 167 Tây Sơn -Đống Đa - H* Nội
ĐT: 0934.489.828 (mr Hiếu)