Để khuyến kh*ch các bạn sinh viên tham gia khóa học v* thi lấy chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, văn phòng Sunway-HANU tổ chức thi học bổng chương trình Nền tảng kế toán FIA (Foundations In Accountancy) của ACCA với giá trị học bổng lên tới 25% tổng học ph* to*n bộ các môn học.

B*i thi học bổng B*i thi gồm 40 câu trắc nghiệm kéo d*i 30 phút, 20 câu Tiếng Anh, 20 câu Toán (bằng Tiếng Anh). Các bạn trả lời đúng 75% b*i thi (tức từ 30/40 đúng trở lên) sẽ vinh dự được văn phòng Sunway- Hanu
trao tặng học bổng trị giá 25% chương trình FIA (tương đương 8 triệu VNĐ)*.

Ng*y thi: Thứ Năm, ng*y 6/9/2012

Giờ thi: 14h00

Địa điểm: nh* B trường ĐH H* Nội

* Lưu ý:

* Học bổng được cộng cùng các gói khuyến học
* Học bổng không được quy đổi th*nh tiền mặt
* Học bổng không được cộng cùng các ưu đãi khác
* Học bổng được bảo lưu trong vòng 1 năm

Mời các bạn đăng ký thi học bổng tại đây: https://docs.google.com/spreadsheet/...ZmMlE6MQ#gid=0 <https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHYzbnVKN3kweDV6VkJOZjJQZ2ZmMlE6M Q>
hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng Sunway-HANU, phòng 201 nh* B trường ĐH H* Nội

Các bạn sinh viên đạt học bổng có thể đăng ký học FIA v*o kỳ khai giảng khóa mới v*o ng*y 13/09 tại Sunway-HANU. Bạn có thể tham khảo nội dung, lịch học v* học ph* lớp FIA tại đây:http://sunway.hanu.vn/?q=node%2F1 <http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsunway.hanu.vn%2F%3Fq%3Dnode% 252F1&h=iAQEr1USt&s=1>

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ văn phòng Sunway-HANU (http://sunway.hanu.vn/ <http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsunway.hanu.vn%2F&h=tAQGj-Mno&s=1>)