TRƯỜNG Đ*I HỌC THƯ*NG M*I
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012

Liên thông Đại học ]Trường Đại học Thương Mại H* Nội tuyển sinh hệ Đ*o tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học năm 2012 như sau:

1. NGÀNH Liên thông Đại học ]ĐÀO T*O:
- Kế Toán
2Liên thông Đại học ]. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp
a. Th* sinh tốt nghiệp năm 2011 được tham gia dự thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại TB v* TB Khá)
b. Th* sinh TN năm 2012 đạt loại Khá được thi ngay, đạt loại TB hoặc TB Khá phải có xác nh*n 1 năm công tác
c. Th* sinh dự thi phải tốt nghiệp các ng*nh thuộc nhóm Kế toán
3. MÔN THI TUYỂN:
3.1 Hệ TC lên ĐH : thi Toán, Cơ Sở, Chuyên Ng*nh
4. HỒ S* TUYỂN SINH:
- Túi hồ sơ (Phiếu đăng ký tuyển sinh) theo mẫu của nh* trường
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nh*n tốt nghiệp, bảng điểm (có công chứng)
- 4 ảnh 4x6
5. THỜI GIAN ĐÀO T*O:
5.1 Hệ TC lên ĐH : 2,5 năm
Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Ch*nh Quy, bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Thương Mại H* Nội cấp
6. THỜI GIAN NHẬN HỒ S*:
Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo học khóa đ*o tạo liên thông nh* trường liên tục tiếp nh*n hồ sơ v*o các thời điểm khác nhau như sau:
Đợt 2:Nh*n hồ sơ từ 06/2012; Dự Kiến ôn t*p : 10/9/2012; Dự kiến thi tuyển: 10/2012
7. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ S*:

Phòng Tuyển Sinh, Phòng 101 - Tầng 1 (khu nh* 3 tầng bên tay trái) Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, H* Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Qu*n Ba Đình)
Mobile: 0946882233
Liên hệ: Thầy Dũng - Giáo viên chủ nhiệm (gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để đăng ký ôn t*p v* dự thi)
………………………………………… ………………………………
Ghi chú:
Nh* trường tạo mọi điều kiện cho học sinh tham gia dự thi .
Ngo*i ra, Th* sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh khác của nh* trường tại trang web <http://lienthongdaihoc.tk> hoặc <http://tuthuchanoi.tk>
Tags: lien thong, dai hoc, ke toan, hoc toi, chinh quy
Các chương trình tuyển sinh liên thông khác:
- Liên thông Đại học năm 2012
- Liên thông Trung Cấp lên Đại học năm 2012
- Liên thông Cao Đẳng lên Đại học năm 2012
- Liên thông Bằng Nghề lên Đại học năm 2012
- Liên thông Trái Ng*nh lên Đại học năm 2012