Công ty Minh Đức ( 04.36611744-0912.818.852) chuyên cấp vỏ chai rượu các loại vỏ chai mờ 300ml 500ml 750ml nh*n l*m in lên chai 1 m*u , 2 m*u. Ngo*i ra chúng tôi còn cung cấp máy lọc rượu kh* mùi sốc, mùi khê nồng trong rượu, máy xiết nắp chai, máy đ*p nút chai rượu. Liên hệ: Nga 0912.818.852- Số nh* 62/521 đường Trương Định Ho*ng Mai HN
www: minhducmayvacongnghe.com
Dây chuyền chiết rót rượu tự động
Máy chiết rót tự động