Riêng với trường hợp Sim so dep chưa k*ch hoạt, đại diện của một nh* mạng khác cho hay, nếu để quá lâu không hoạt động, Sim so dep cũng có thể bị thu hồi để tránh tình trạng đầu cơ, gom số. Ngo*i ra, khi thanh tra phát hiện thấy thông tin thuê bao khống hoặc sai lệch với thực tế, nh* mạng sẽ nhắn tin để khách h*ng s*a đổi v* đăng ký lại. Quá thời hạn quy định m* người dùng không thực hiện, Sim so dep đó cũng có khả năng bị thu hồi.
Hiện, VinaPhone đã ban h*nh quy định về hạn s* dụng Sim so dep. Theo đó, sim phát h*nh trước ng*y 1/8/2011, khách h*ng được s* dụng đến 31/12/2013. Sim phát h*nh sau thời điểm trên được dùng đến ng*y 31/12 của 2 năm liền sau đó. Ngo*i ra, nh* mạng n*y cũng tiến h*nh thu hồi số thuê bao quá hạn s* dụng để khai báo v* phát h*nh lại. Các nh* mạng lớn khác cũng ban h*nh những quy chế tương tự để bảo vệ t*i nguyên số theo đúng quy định của Bộ Thông tin v* Truyền thông.