Máy ki?m tra gout, ti?u ???ng 202

Tính n?ng c?a máy :
- D?i ?o c?a máy v?i ???ng Glucose: 20 - 600mg/dL(1,1-33.3mmol/L)
- D?i ?o c?a máy ??i v?i acid Uric: 3 - 20mg/dL (179 - 1190umol / L)
- Th?i gian ?o: Cho k?t qu? sau 10s
- B? nh? l?u ???c 100 k?t qu? cùng ngày, gi? ?o
- L??ng máu l?y ?? ?o r?t ít ch? v?i 4 ?L.
- Bút l?y máu v?i công ngh? m?i r?t êm h?u nh? không ?au.
- Nhi?t ?? ho?t ??ng t?t nh?t: 140C ? 400C (57,2 - 104F)
- Nhi?t ?? b?o qu?n que th? và máy : -100C ÷ - 600 C / ?? ?m d??i 95%
- Tr?ng l??ng: 60g không có pin
- Kích th??c máy : 90 * 22 * 66 mm
- Ngu?n c?p: Pin 1.5V (AAA) * 2 viên.

B? s?n ph?m bao g?m:
- Máy Kernen Multi Check : ET ? 201 nguyên b?n
- Bút l?y máu không ?au ?i kèm máy
- Kim l?y máu ti?t trùng ?i kèm (túi 10 kim)
- Que th? ???ng huy?t Glucose: h?p 10 que
- Que th? Acid uric: h?p 10 que.
- Pin ?i theo máy: 2 viên 1.5v
- Bao ??ng máy và ph? ki?n ?i kèm
- Sách h??ng d?n nguyên b?n c?a hăng
- Sách h??ng d?n ti?ng vi?t
- H?p ???ng máy và ph? ki?n
Chi ti?t s?n ph?m xem t?i :
http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...t&ID=68&Cat=21

Giá bán : 1.600.000 vnd b?o hành 36 tháng 1 ??i 1
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======

Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 01/08/2012
====
CÁC S?N PH?M KHÁC CÙNG LO?I( kích ?? xem sp)
Máy ?o ???ng huy?t OneTouch Easy
Máy ?o ???ng huy?t Beurer CHLB ??c
Máy ?o ???ng huy?t ultra 2:
Máy ?o ???ng huy?t, Gout, Máu m? Multti check 301