Ch*o mừng các bạn đến với
“Trung tâm tiếng Trung vui vẻ
!”

Đến với trung tâm các bạn sẽ nh*n được lợi *ch khác biệt sau:
- Phương pháp dạy học ho*n to*n mới sôi động,vui vẻ, dạy học kết hợp với trò chơi, tranh ảnh...giúp các bạn hiểu v* nhớ b*i ngay trên lớp.
- Có các buổi khẩu ngữ do giáo viên Trung Quốc trực tiếp giảng dạy, học viên được luyện kĩ năng nghe nói với người trung quốc
- Lớp học tổ chức các buồi picnic ngoại khóa cùng các bạn Trung Quốc để giao lưu học hỏi lẫn nhau
- Lớp học tối đa chỉ 15 học viên
- Chúng tôi nh*n dạy gia sư,dạy kèm cho cá nhân v* doanh nghiệp,học ph* thỏa thu*n.
Chi tiết tham khảo tại Website : lop tieng trung
Hotline:
MsThoan: 097.5158.419 (nickname: xiao_jun_241)
Ms Thu: 0984.413.615 (nickname: ngocthu172001)

Các bạn hãy đến v* cảm nh*n sự khác biệt của chúng tôi!