Bếp công nghiệp. An phú nh*p khẩu thiết bị bếp Berjaya, sản xuất lắp đặt bếp ăn nh* h*ng, khách sạn, tiêu chuẩn 5 sao, trường học, bệnh viện, nh* ăn khu công nghiệp. www.anphutrading.com. Hotline 0932 257 286