- Có điện m* máy không hoạt động
- Máy chạy kêu
- Máy chạy m* không lạnh, lạnh kém.
- Bảo dưỡng nạp gas….
- s*a điều ho* tại nh* khách h*ng
Liên hệ ngay với chúng tôi khi bạn có nhu cầu:

Hotline: 043 628 5101 – 0918 667.886