http://novaads.vn/19-cach-vao-facebook-khong-bi-chan]Cách v*o facebook[/url] dễ d*ng v* http://novaads.vn/19-cach-vao-facebook-khong-bi-chan]Cách up ảnh lên facebook[/url] nhanh nhất khi bị chặn cho cả 3 mạng: FPT, Viettel v* VNPT (Update ng*y 02/05/2012)

Trước khi l*m thì mọi người giải quyết hết các đống hosts có trogn máy đi đã nhé!

Hiện tại nhiều nh* cung cấp mạng ở VN đã khóa ho*n to*n Facebook để tránh cạnh tranh. Hiện nay cũng có một số cách v*o facebook như thiết l*p dùng proxy hay các phần mềm fake IP như UltraSurf, Ghostsurf, AOL Desktop, VPN... tuy nhiên vì phải thông qua một máy chủ trung gian nên sẽ gặp rắc rối như tốc độ truy c*p rất ch*m, thủ công mỗi lần muốn v*o Facebook.

Nh*n xét một số cách truy c*p Facebook:

v*o facebook thông qua Proxy: Nhược điểm cố hữu v* mãi mãi l* Tốc độ v*o facebook không thể ch*m hơn, do nó phải chuyển IP từ mình qua 1 nước khác để lừa Facebook.

Dùng soft: Truy c*p với tốc độ nhanh hơn nhưng vì phải thông qua máy chủ trung gian đặt tại Mỹ hoặc Châu Âu nên tốc độ truy c*p không đạt được 100%.

Nay mình giới thiệu một cách đơn giản bằng việc kết hợp cấu hình DNS v* chỉnh s*a file Hosts sẽ giúp bạn v*o fb đạt tốc độ mạng 100% m* không ảnh hưởng gì đến tốc độ mạng cũng như tốc độ truy c*p các website khác.

Các bạn s* dụng internet của mạng n*o thì dùng file hosts đó nhé.

Chi tiết: http://novaads.vn/19-cach-vao-facebook-khong-bi-chan]Cach vao facebook[/url] - http://novaads.vn/19-cach-vao-facebook-khong-bi-chan]v*o facebook không bị chặn[/url]