Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Page 1 of 7 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 61
 1. #1
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  745
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Geweldig .....??? Waarom???

  Sinds het begin van de mensheid hebben we geprobeerd de natuur en onze plaats daarin te begrijpen. In deze zoektocht naar het doel van het leven hebben veel mensen zich tot religie gewend. De meeste religies zijn gebaseerd op boeken die door hun volgers worden geclaimd om goddelijk geÔnspireerd te zijn, zonder enig bewijs. Islam is anders omdat het gebaseerd is op reden en bewijs.

  Er zijn duidelijke tekenen dat het boek Islam, de koran, het woord van God is en we hebben veel redenen om deze bewering te ondersteunen:

  ē Er zijn wetenschappelijke en historische feiten gevonden in de Koran die destijds onbekend waren bij de mensen en die pas recent zijn ontdekt door de hedendaagse wetenschap.

  ē De Koran bevindt zich in een unieke stijl van taal die niet kan worden gerepliceerd, dit staat bekend als de 'Onvermijdelijkheid van de Koran'.

  ē Er zijn profetieŽn gemaakt in de koran en door de profeet Mohammed, moge de genade en zegeningen van God over hem zijn, die voorbij zijn gegaan.

  de wetenschappelijke feiten die te vinden zijn in de koran, eeuwen voordat ze werden 'ontdekt' in de hedendaagse wetenschap. Het is belangrijk op te merken dat de koran geen boek van de wetenschap is, maar een boek met 'tekenen'. Deze tekenen zijn er voor mensen om Gods bestaan ​​te herkennen en Zijn openbaring te bevestigen. Zoals we weten, neemt de wetenschap soms een 'Omslag', waarbij wat eens wetenschappelijk correct is, een paar jaar later onwaar is. In dit artikel worden alleen vastgestelde wetenschappelijke feiten beschouwd, niet alleen theorieŽn of hypothesen.
  Wetenschappelijke feiten in de Koran

  De Koran werd in de 7e eeuw geopenbaard aan de profeet Mohammed.

  Wetenschap was in die tijd primitief, er waren geen telescopen, microscopen of iets dat zelfs maar in de buurt was van de technologie die we vandaag hebben. Mensen geloofden dat de zon om de aarde cirkelde en dat de hemel werd opgehouden door grote pilaren op de hoeken van een vlakke aarde. Binnen deze achtergrond werd de Koran geopenbaard en bevat veel wetenschappelijke feiten over onderwerpen variŽrend van astronomie tot biologie, geologie tot sociologie.

  Sommige mensen beweren dat de koran is veranderd toen nieuwe wetenschappelijke feiten werden ontdekt, maar dit kan niet het geval zijn omdat het een historisch gedocumenteerd feit is dat de koran in zijn oorspronkelijke taal wordt bewaard [1].

  De Koran werd opgeschreven en onthouden door mensen tijdens het leven van de profeet Mohammed. Een van de exemplaren van de koran die enkele jaren na de dood van de profeet Mohammed werd geschreven, wordt bewaard in een museum in Oezbekistan. Dit exemplaar is meer dan 1400 jaar oud en is precies hetzelfde als de Arabische Koran die we vandaag hebben [2].

  Dr. Maurice Bucaille's Book: " The Bible The Qur'an and Science "
  https://www.youtube.com/watch?v=crkq8HVvdm8

  https://www.youtube.com/watch?v=IdYsUU1Q-io

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  745
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  'Ashoora’ is the 10th day of Muharram. On this day, the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) fasted in Makkah with Quraysh. When He migrated to Al-Madeenah, he found the Jews fasting on this day. He continued fasting on this day and ordered the Muslims to fast too. Afterwards, Allah legislated the fasting during the Month of Ramadan. Then, the fast of 'Ashoora’ became a supererogatory fast. But it is desirable for a Muslim to fast on this day. If one fasts on this day, it is better for him to fast on the 9th of Muharram as well in order to be different from the Jews.

  The pieces of evidence for this point are as follows:

  1 - Imam Al-Bukhari and Muslim may Allaah have mercy upon him reported that 'Aa’ishah may Allaah be pleased with her said: "The tribe of Quraysh used to fast on the day of 'Ashoora’ in the pre-Islamic period, and Allah's Apostle used to fast on this day too. When he came to Al-Madeenah, he fasted on this day and ordered others to fast too. Later, when fasting of the month of Ramadan was prescribed, he (the Prophet) said: "Whoever wishes to fast 'Ashoora’, he may do so, and whoever wishes not to fast it, he may do so as well”.

  2 - Ibn ‘Abbaas may Allaah be pleased with him narrated: When the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) came to Al-Madeenah, he found the Jews fasting on the day of 'Ashoora' (i.e. 10th of Muharram). They used to say: “This is a great day on which Allah saved Moses and drowned the folk of Pharoah. Moses observed the fast on this day as a sign of gratitude to Allah. Thereupon, the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) said: "I am closer to Moses than them". So, he observed the fast (on this day) and ordered the Muslims to fast on it". [Al-Bukhari and Muslim]

  3 - It is reported in Saheeh Al-Bukhari and Muslim that Ibn 'Abbas may Allaah be pleased with him said: "I never saw the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) seeking to fast on a day more (preferable to him) than this day, (the day of 'Ashoora’) or this month, i.e. the month of Ramadan.”

  Moreover, Imam At-Tirmithi narrated from Abu Qatadah that the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) said: ''I hope from Allah that the fast on the day of 'Ashoora’ atones for the sins of the preceding year."

  Imam Ahmad may Allaah have mercy upon him narrated that "it atones the sins of two years, past and subsequent year".

  4 - Imam Muslim reported that Ibn ‘Abbas, may Allaah be pleased with him narrated: “When the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) fasted on the day of ‘Ashoora’ and recommended that it should be observed as a fast, they (his Companions) said to him: “O, Messenger of Allah! It is a day which the Jews and Christians hold in high esteem. Thereupon, the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) said: ''When the next year comes, Allaah willing, we would observe the fast on the 9th. But the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) died before the advent of the next year".

  This is the guidance of the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) regarding 'Ashoora’. His Companions and their followers followed his example. They have not distinguished this day by any practice except by fasting.

  But many acts done by some ignorant Muslims which "deform the face of Islam" have no evidence from the Quran and the Sunnah. These acts include celebrating this day, slapping one's face, tearing off one's clothes, using swords and blood-shedding. Indeed, none of these acts have any authentic relevance to 'Ashoora’; rather, they are pure innovations and bad deeds. The enemies of Islam use them to misrepresent Islam.

  All perfect praise be to Allah, The Lord of the Worlds. I testify that there is none worthy of worship except Allah, and that Muhammad sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) is His slave and Messenger

  Fasting on Muharram Ashura - Zakir Naik

  https://www.youtube.com/watch?v=IzUpohNwsbc

  اهمية يوم الجمعة عند المسلمين - ذاكر نايك Zakir Naik

  https://www.youtube.com/watch?v=2A-nuovkfGU

 4. #3
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  745
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Pijnreceptoren  Lange tijd werd gedacht dat het gevoel van pijn en gevoel afhankelijk was van de hersenen. Er is echter ontdekt dat er pijnreceptoren in de huid aanwezig zijn [. Zonder deze pijnreceptoren zou een persoon geen pijn kunnen voelen.  Beschouw het volgende vers over pijn:

  “We shall send those who reject Our revelations to the (Hell) Fire. When their skins have been burned away, We shall replace them with new ones so that they may continue to feel the pain: God is Almighty, All-Wise.” (Quran 4:56)  "We zullen diegenen zenden die Onze openbaringen aan het (hellevuur) afwijzen. Wanneer hun huiden zijn weggebrand, zullen Wij ze vervangen door nieuwe, zodat ze de pijn kunnen blijven voelen: God is Almachtig, Alwijze. "(Koran 4:56)  God vertelt de mensen die zijn boodschap verwerpen dat wanneer ze in de hel zijn en hun huiden zijn afgebrand (zodat ze geen pijn kunnen voelen), hij ze nieuwe huiden zal geven zodat ze de pijn blijven voelen.  De Koran maakt duidelijk dat pijn afhankelijk is van de huid. De ontdekking van pijnreceptoren in de huid is een vrij recente ontdekking voor biologie.
  Hellfire-Punishment ,Human skin, Modern Science in Quran :Dr Zakir Naik explains

  https://www.youtube.com/watch?v=WjKffO9607I
  Islam and Modern Science - Human Aspect - Skin & Sensation - Part 2 of 5

  https://www.youtube.com/watch?v=25rLezuvzNE

 5. #4
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  745
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Ahmed Deedat and Samuel Green
  https://www.youtube.com/watch?v=nJzBg955fvI

  Ahmed Deedat Answer - Mystery of the Godhead or is God Purely One?
  https://www.youtube.com/watch?v=Td5eixsYcyc

  Did you Read bible Properly..?

  https://www.youtube.com/watch?v=2T173I9z_SQ

 6. #5
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  745
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Er was een wrede onderdrukkende stamleider genaamd Abu Jahl die leefde in de tijd van de profeet Mohammed, moge de genade en zegeningen van God op hem zijn. God openbaarde een vers van de Koran om hem te waarschuwen:

  "Nee inderdaad! Als hij niet stopt, zullen Wij hem grijpen door het voorhoofd, zijn leugenachtige, zondige voorhoofd. "(Koran 96: 15-16)

  God noemt deze persoon geen leugenaar, maar roept zijn voorhoofd (het voorste deel van het brein) 'liegend' en 'zondig' en waarschuwt hem om te stoppen.

  Dit vers is om twee redenen belangrijk. De eerste is dat het voorste deel van onze hersenen verantwoordelijk is voor vrijwillige beweging

  Dit staat bekend als de frontale kwab. Een boek getiteld 'Essentials of Anatomy and Physiology' waarin de resultaten van onderzoek naar de functies van dit gebied zijn opgenomen, luidt: De motivatie en de vooruitziende blik om bewegingen te plannen en te initiŽren, vindt plaats in het voorste deel van de frontale kwabben, het prefrontale gebied. Het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor beweging wordt gezegd te worden gegrepen als de man niet stopt.

  Ten tweede hebben talrijke studies aangetoond dat deze zelfde regio (frontale kwab) verantwoordelijk is voor de leugenfunctie van de hersenen. Een van deze studies aan de Universiteit van Pennsylvania, waarbij vrijwilligers tijdens een gecomputeriseerde ondervraging vragen werden gesteld, bleek dat wanneer de vrijwilligers leken er een aanzienlijk verhoogde activiteit was in de prefrontale en premotorische cortices (frontale lob)

  Het voorste deel van de hersenen is verantwoordelijk voor beweging en liegen. De Koran verbindt beweging met liegen tegen dit gebied. Deze functies van de frontale kwab werden ontdekt met medische beeldvormingsapparatuur die in de 20e eeuw werd ontwikkeld.


  The Qur'an and The Frontal Lobes of the Brain by Dr Keith L. Moore

  https://www.youtube.com/watch?v=TK9sQHJFAtM
  MUST SEE! Scientific Facts in the Qur'an - Lying & Sinning

  https://www.youtube.com/watch?v=BJX5XKhd8xo

 7. #6
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  745
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  De koran gebruikt beeldtaal om zijn diepe betekenissen te begrijpen, hier beschrijft hij de toestand van de ongelovigen als:

  "Duisternis in een diepe oceaan die bedekt is met golven, waarboven golven zijn, waarboven wolken, lagen van duisternis, de een op de ander. Wanneer iemand zijn hand [daarin uitstrekt], kan hij het nauwelijks zien. Die God geeft geen licht, ze hebben geen licht. "(Koran 24:40)

  Er wordt vaak gedacht dat golven alleen op het oppervlak van de oceaan voorkomen. Maar oceanografen hebben ontdekt dat er interne golven zijn die zich onder het oppervlak van de oceaan afspelen. Deze golven zijn onzichtbaar voor het menselijk oog en kunnen alleen worden gedetecteerd door gespecialiseerde apparatuur [8]. De Koran noemt duisternis in een diepe oceaan waarboven golven zijn, waarboven golven zijn, dan wolken daarboven.

  Deze beschrijving is niet alleen opmerkelijk omdat het de interne golven in de oceaan beschrijft, maar ook omdat het duisternis diep in de oceaan beschrijft. Een mens kan niet meer dan 70 meter duiken zonder ademhalingsapparatuur. Op die diepte is licht aanwezig, maar als we 1000 meter naar beneden gaan is het helemaal donker [9]. 1400 jaar geleden waren er geen onderzeeŽrs of speciale uitrusting om interne golven of de duisternis diep in de oceanen te ontdekken.

 8. #7
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  745
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

 9. #8
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  745
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  In 1512 presenteerde de astronoom Nicholas Copernicus zijn theorie dat de zon onbeweeglijk is in het centrum van het zonnestelsel en dat de planeten eromheen draaien. Het geloof dat de zon stationair is, was tot de 20ste eeuw wijdverspreid onder astronomen. Het is nu een wetenschappelijk bewezen feit dat de Zon niet stationair is, maar in een baan rond het centrum van ons Melkwegstelsel beweegt

  De koran vermeldt de baan van de zon:

  "Hij is het die dag en nacht heeft geschapen, de zon en de maan, elk drijvend in zijn baan." (Koran 21:33)

  De Koran zou volgens astronomen slechts een paar decennia geleden fout zijn geweest. Maar we weten nu dat de koranische weergave van de beweging van de zon in overeenstemming is met de moderne astronomie.Qur'an confirmed by Bible Scholar!

  https://www.youtube.com/watch?v=8SqO-SxtBUY
  Bible errors vs. Qur'an Accuracies. Earth, sun, stars, moon Scientific miracles of Qur'an https://www.youtube.com/watch?v=vbwHhVO30JE

  2015 DEEDAT DESTROYS christian scholar on Quran "error"

  https://www.youtube.com/watch?v=T9FsxnrsDIQ

 10. #9
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  745
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  WHAT IS THE TRUE SUCCESS Khalid Yasin
  https://www.youtube.com/watch?v=X8IszFX11aA
  Difficult Questions That I Face In Life by Ahmed Deedat IPCI 02/03

  https://www.youtube.com/watch?v=F6f_mkuYFzQ
  Difficult Questions That I Face In Life by Ahmed Deedat IPCI 03/03
  https://www.youtube.com/watch?v=uzSYz-_zfvA
  Ahmed Deedat Answer - Why do you claim Islam to be the true religion?
  https://www.youtube.com/watch?v=uXZ9tXTa00Y

 11. #10
  Senior Investor
  Join Date
  May 2016
  Posts
  745
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  In een tijd dat de wetenschap van de sterrenkunde nog primitief was, werd de uitbreiding van het universum beschreven in de Koran:

  “And it is We who have built the Universe with [Our creative] power and keep expanding it.” (Quran 51:47)

  "En wij zijn het die het Universum met [onze creatieve] kracht hebben gebouwd en blijven uitbreiden." (Koran 51:47)

  Het feit dat het universum uitbreidt, is in de vorige eeuw ontdekt. De natuurkundige Stephen Hawking schrijft in zijn boek 'A Brief History of Time': 'De ontdekking dat het universum uitdijt, was een van de grote intellectuele revoluties van de 20e eeuw.'

  De Koran noemde de uitbreiding van het universum nog voor de uitvinding van de telescoop!

  https://www.youtube.com/watch?v=2qPim5Z1UMw

  https://www.youtube.com/watch?v=NiFQvzGkHzQ

 12. Sponsored Links
Page 1 of 7 123 ... LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |