Angong niuhuang wan hộp gỗ xanh đồng nhân đường l* thuốc cấp cứu Đông y truyền thống, được dùng cấp cứu v* điều trị đột quỵ, nhồi máu não cực kì hiệu quả v* nhanh chóng, nhiều người bị hôn mê, nằm viện mấy ng*y không tỉnh tiên lượng rất xấu, uống [/i][/b] hộp gỗ xanh đã tỉnh lại v* hồi phục.Th*nh phần : Ngưu ho*ng , Tê giác (hoặc Thuỷ tê giác), Trân châu (Ngọc trai), Ho*ng liên, Chu sa, Hùng ho*ng, ho*ng cầm, sơn chi, xạ hương, uất kim....

Hộp gỗ 1 viên

Hộp gỗ 2 viênCông dụng của ACNHH

Theo dược học cổ truyền, ACNHH có công dụng thanh nhiệt giải độc, trấn kinh khai khiếu, dục đ*m v* Điều trị bệnh tai biến đột quỵ[/b]. Chuyên trị ôn nhiệt bệnh, nhiệt t* nội hãm tâm b*o, đ*m nhiệt ủng bế tâm khiếu dẫn đến sốt cao phiền táo, thần hôn thiềm ngữ (hôn mê, rối loạn ngôn ngữ) hoặc thiệt kiển chi quyết (lưỡi rụt, tay chân giá lạnh), trúng phong khiếu bế, tiểu nhi kinh quyết thuộc đ*m nhiệt nội bế.

Đây l* một trong ba phương thuốc lương khai trọng yếu (lương khai tam bảo hay ôn bệnh tam bảo) cùng với ch* bảo đan v* t* tuyết đan, l* một trong những dược v*t cấp cứu hữu hiệu của Y học cổ truyền. “Cung” l* chỉ tâm b*o, tâm b*o l* cái m*ng ở ngo*i bọc lấy tim; ôn nhiệt độc t* nội hãm, khi xâm phạm v*o tâm, trước hết l* tác động đến tâm b*o. Nếu nhiệt t* quá thịnh sẽ l*m nhiễu loạn thần minh m* dẫn đến tình trạng thần hôn thiềm ngữ ACNHH có đủ khả năng thanh hóa đ*m nhiệt nội hãm tâm b*o, nhiệt thanh đ*m hóa thì tâm thần tất an, vì thế m* gọi l* “an cung”.

Trong phương, ngưu ho*ng, tê giác v* xạ hương có công dụng thanh tâm tả hỏa giải độc, dục đ*m khai khiếu, tức phong định k*nh, l* quân dược; ho*ng cầm, ho*ng liên, sơn chi thanh nhiệt tả hỏa giải độc; uất kim tán t* hỏa; mai phiến phương hương khứ uế, thông khai bế; chu sa, trân châu v* v*ng lá trấn tâm an thần; m*t ong hòa vị điều trung.