V?t li?u trang tr N?p sn g? l v?t li?u du?c s? d?ng ph? bi?n trong trang tr, thi cng n?i th?t. Vi?c l?a ch?n lo?i sn g? no v s? d?ng sao cho h?p l, khng lm h?ng mp sn g?, t?o d? th?m m? cho sn v ha chung v?i b? c?c c?a c? can nh l di?u khng h? d? dng. N?p sn g? ra d?i v du?c cc ki?n trc su, k? su h?t s?c ua chu?ng dua vo s? d?ng V?t li?u trang tr N?p sn g? du?c dng d? n?p du?i sn x? tr nh?ng v? tr ti?p gip gi?a 2 v?t li?u lt sn nhu g? v?i g?, g? v?i d, th?m v?i d..., trang tr b?o v? mp sn. PTM l nh phn pht n?p trang tr, n?p sn g? s? 1 t?i Vi?t Nam. Hy lin h? ngay v?i chng ti d? du?c tu v?n v ch?n l?a s?n ph?m t?t hon . Hotline: 0964.888.000 Luu khi s? d?ng sn g? t? nhin v sn g? k?t h?p v?i n?p sn g? t?o th?m m? cho s?n ph?m Qu khch khi s? d?ng sn g? t? nhin, khng nn d? sn g? ti?p xc lu v?i nh n?ng m?t tr?i c cu?ng d? l?n, d?i v?i nh?ng can phng c c?a ki?ng b?n nn lm rm che n?ng v ch?c ch?n r?ng c?a knh c?a mnh khng b? th?m nu?c khi c mua l?n, cch t?t hon d? b?o qu?n sn g? cam xe l d? nhi?t d? trong phng ?n d?nh, khng s? d?ng qu nhi?u nu?c khi d?n sn nh. Luu r?ng, sn g? l khu k?t thc c?a vi?c thi cng trong gia dnh cc b?n . D? trnh lm ?nh hu?ng t?i sn g? trong chu trnh thi cng cc ph?n khc, b?n nn s?p x?p th?i gi? d? thi cng sn g? t?i khu k?t thc .