Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Member
  Join Date
  Feb 2013
  Location
  Hanoi
  Posts
  57
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Mc kha mc di?n tho?i b?ng nt o LH: 0909.661.440 Ms.Vy

  {Mc kha d? thuong|Lm mc kha d? thuong cho mnh ho?c t?ng b?n b|Mc kha con ong d? thuong|Mc kha cc m?u mc kha handmade c?c d?p v d? ...|Mc kha c?p di tnh nhn d? thuong|Mc kha d? thuong lm qu d?u nam m?i|Mc Kha V Mc Di?n Tho?i D? Thuong d?c L?|Mc kha handmade d?p d?c r? du?c lm t? nt o d?p d?c r?|Mc kha lm b?ng nt o|Mc kha mc di?n tho?i b?ng nt o|Qu handmade|Mc kha lm b?ng nt o-hadmade c?c d?c|lam chia khoa tu nut ao|Mc kha kute c?c d? lm|Mc kha di?n tho?i lm b?ng nt o c?c xinh n|Mc kha nt o handmade d? thuong|Lm bp b mc deo cha kha c?c xinh|Lm mc treo di?n tho?i tho?i c?c xinh|Mc Kha-mc di?n Tho?i Hand Made Lm B?ng Nt|Mc kha xe kute|Mc kha lm b?ng nt o kute|Mc kha xe my|Mc kha tnh yu d? thuong|Mc kha lm qu t?ng tnh yu|Mc kha xinh x?n lm b?ng nt o|Mc kha lm b?ng nt c?c xinh|Mc kha kute|Mc kha lm hnh chu?t Mickey|Mc kha di d?ng Mickey|Mc kha lm hnh con ong} LH: 0909.661.440 Ms.Vy T?t c? s?n ph?m lm th? cng nn m?u m da d?ng v lm b?ng nt o S?n ph?m dng d? mc vo cha kha,gi? xch Mn qu nghia cho b?n b ,d?c do cho ngu?i mnh thuong yu Mc kha tnh yu, mc kha c?p..Gi khuy?n mi 25k Mc kha lm b?ng nt da d?ng v? ki?u dng , mu s?c hi ha , r?t h?p v?i cc b?n teen : Mnh c th? mc vo gi? xch di lm , di choi , bal du l?ch : t?o ra di?m nh?n th?t ?n tu?ng , phong cch ring cho mnh v b?n b , ngu?i thn . C chuy?n di du l?ch vi ngy v b?n mu?n mua qu luu ni?m v? t?ng b?n b . Mc kha lm b?ng nt , b?n c th? ch?n v 1 s? l do sau dy : + Du?c lm th? cng b?ng tay , cho ra 1 s?n ph?m th?t ng? nghinh . + Chi ph h?p v?i ti ti?n v?i m?i l?a tu?i . + S?n ph?m nh? , g?n ,l? , d?p m?t +C s?n ph?m c?p di trai gi : dnh t?ng cho cc b?n dang h?n h , iu nhau . + V d?c bi?t b?n c th? k?t h?p du?c nhi?u d? dng c nhn c?a mnh nhu : mc cha kha xe , mc ti xch , bal , lm v?t d?ng trang tr . Cha kha xe my , xe hoi th?t don di?u . Nhung cc b?n hy th? mc kha s?n ph?m lm b?ng nt ngh? nghinh vo , trng s? khc h?n d?y .Gi khuy?n mi 25k C?m on cc b?n d quan tm d?n s?n ph?m c?a mnh . Cc b?n mu?n mua hng th al cho mnh qua s? dt : 0909 661 440 ( Ms Vy ) S? lu?ng 5 ci tr? ln giao mi?n ph Giao q.1,q.3,q.5 free D?a di?m giao nh?n: 81A Bi Th? Xun, Q.1, TP.HCM ( alo tru?c khi d?n nha,gi? hnh chnh) Thanks! D?a ch? nh ring: 168a Nam Ha, Q.9, TP.HCM ( khch hng q.9,Th? D?c.., ngoi gi? hnh chnh,tru?c 9h t?i nha) R?t nhi?u m?u m m?i l?, lm b?ng th? cng nn r?t d?p v d?c do c th? xem t?i d?a ch? giao nh?n.Bn ton qu?c cho cc khch hng ? t?nh. Gi khuy?n mi 25k Gi s?: Call 0909 661 440 ( Ms Vy ) YM! mockhoalambangnut Mail:[email protected] Mc kha lm b?ng nt o - Mc kha tnh yu - Mc kha gi? xch c?c iu - Mc kho nt o d? thuong Chn thnh c?m on b?n d quan tm thng tin v n?u b?n th?y thng tin ny c ch d?i v?i b?n b c?a mnh vui lng g?i ti?p t?i h?! Tag: {Moc khoa lam bang nut ao|moc khoa tinh yeu|moc khoa gio xach|moc khoa doi|moc khoa dien thoai|moc khoa dep|moc khoa doc|moc khoa kiem nhat|moc khoa bang len|moc khoa camera|moc khoa tinh yeu|moc khoa lam bang vai ni|mua moc khoa|moc khoa tinh nhan|moc khoa sung|moc khoa hinh kiem|moc khoa pha le|moc khoa hinh sung|hinh moc khoa lam|moc khoa bang nut ao|moc khoa len|moc khoa xinh|moc khoa tu lam|moc khoa hat gao handmade|cach lam moc khoa dien thoai|moc chia khoa dep|shop moc khoa|moc khoa xe may|moc khoa bup be|moc khoa dt|moc khoa hand made|moc khoa kute|moc khoa bang vai day lam|moc khoa moc khoa kim loai|moc deo chia khoa|cach lam moc khoa bang len|moc khoa game|moc khoa vai cach lam moc chia khoa|moc chia khoa doi|moc khoa hat cuom|moc khoa hinh trai tim|moc khoa theu|moc khoa da nang|moc chia khoa bang vai ni|moc khoa dap chuot|moc khoa thu bong|moc khoa dat set|moc khoa hinh chiec giay}

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Senior Member
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://vtechvn.com
  Posts
  128
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default

  Siêu th? sáng t?o ho?t d?ng trên H* N?i t? nam 2008, ti?n thân l* website sieunhanvietnam.net, siêu th? sáng t?o MeMa t? h*o l* m?t trong s? shop online d?n d?u t?i qu?c gia kinh doanh trong ng*nh h*ng, m?t h*ng qu* t?ng,d? gia d?ng sáng t?o v* d?c dáo. Chúng tôi di tiên phong trong vi?c tìm ki?m nh?ng s?n ph?m có t*nh sáng t?o trên kh?p th? gi?i d? gi?i thi?u d?n cho khách h*ng t?i Vi?t Nam.Hon ai h?t chúng tôi hi?u s? lo l?ng v? m?c d? an to*n khi giao d?ch thông qua thuong m?i di?n t? c?a khách h*ng, qua dó chúng tôi dã xây d?ng m?t h? th?ngc?a h*ng sáng t?o có quy mô khép k*n t? vi?c ti?p nh?n di?n tho?i c?a khách h*ng cho d?n khi khách h*ng nh?n du?c s?n ph?m trên tay v?i th?i gian nhanh nh?t, ti?t ki?m chi ph* nh?t v* an to*n nh?t. V?i uy t*n m?t h*ng lâu nam cùng v?i phong cách ph?c v? chuyên nghi?p m* memavn hu?ng d?n {trong} su?t th?i gian qua sieunhanvietnam.net tru?c dây v* MeMa .vn hi?n nay dã ph?c v? h*ng nghìn don h*ng v* giao h*ng an to*n d?n 99% khách h*ng c?a MeMa trên to*n qu?c. Chúng tôi v?n không ng?ng c? g?ng d? mang d?n cho khách h*ng d?ch v? mua bán online tuy?t v?i nh?t d? t?o m?t kênh mua s?m dáng tin c?y cho khách h*ng. trên th? tru?ng có nhi?u vô cùng các shop bán gift, nhung th?c t? cho th?y ph?n nhi?u các shop sáng t?o quanh di qu?n l?i cung ch? l* G?u Bông, Tu?ng Sáp, L? Hoa.... khi?n b?n c?m th?y khó tìm món qu* ung ý v* r?i tinh.V?i hon 3000 m?u s?n ph?mng*nh h*ng, m?t h*ng qu* t?ng,d? gia d?ng sáng t?o, d?n v?i Siêu th? sáng t?o MeMa, b?n s? th?c s? c?m th?y choáng ng?p b?i quá nhi?u qu* t?ngd? gia d?ng d?c, sáng t?o d?y thú v? cho b?n l?a ch?n. Nói d?n mema l* nói d?n s? sáng t?o không ng?ng.Trung th*nh v?i phuong châm "Buôn sáng t?o - Bán ti?n nghi" MeMa ch? dem d?n cho khách h*ng nh?ng S?n ph?m sáng t?o, d?c dáo, m?i l?, *t có trên th? tru?ng ph? thông- Siêu th? Sáng t?o Mema có co s? ch*nh th?c t?i s? 111 Ph? H? D?c Di, D?ng Da, H* N?i - Bán h*ng tr?c ti?p t? 8h00 sáng d?n 20h00 t?i các ng*y trong tu?n. Th? 7 t? 8h30 sáng d?n 19h00. Ch? nh?t ngh?.- D?ch v? chuy?n phát qu* trong 24h trong n?i th*nh H* N?i- D?ch v? chuy?n phát qu* nhanh t? 1 - 3 ng*y cho các t?nh th*nh khác.- Cung c?p các m?t h*ng D? choi, San pham sang tao, D? gia d?ng, Van phòng ph?m, K? thu?t s? Sáng t?o v?i giá h?p lý nh?t d?n t?ng khách h*ng trên to*n qu?c.- D?ch v? in ?n trên m?i ch?t li?u: c?c, tranh ghép, tranh dá t? nhiên, g?ch men, v? Iphone, Ipad, áo phông, áo g?i,....- Chuy?n giao công ngh? in chuy?n nhi?t.- Nh?n D?i lý các t?nh (chi?t kh?u, uu dãi cao)- Bán buôn H*ng m?t giá.- Nh?n order h*ng Trung qu?c v?i s? lu?ng l?n.* Siêu th? Sáng t?o Mema cam k?t v? ch?t lu?ng S?n ph?m c?a mình. M?i S?n ph?m du?c b?o h*nh dúng theo quy d?nh.Siêu th? sáng t?o Mema .vnWebsite: www.mema.vnDT Mua l?: 0988 01 6699 / 04.6276 4928 DT Mua Buôn: 090 342 9680Hotline: 0165 979 1111Email: [email protected]oo: memavnFacebook: http://facebook.com/ MeMaSangTao

 4. Sponsored Links

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |