Bán nhà qu?n Tây H?, nhà qu?n Tây H? giá r?, Bán nhà 4 t?, Bán nhà qu?n Tây H?, nhà qu?n Tây H? giá r?, Bán nhà 4 t?, Bán nhà qu?n Tây H?, nhà qu?n Tây H? giá r?, Bán nhà 4 t? Chính ch? bán nhà S? 73, ngơ 612 , L?c Long Quân , phu?ng Nh?t Tân ( G?n công viên nu?c H? Tây - cách du?ng d?o ven h? 30 m) M?t ngơ r?ng , s? d? chính ch? : 40m x 4 t?ng, m?t ti?n 5m, thi?t k? hi?n d?i, ki?n trúc d?p, thông thoáng, n?i th?t sang tr?ng ( sàn g?, t? b?p, di?u ḥa.), giao thông di l?i thu?n ti?n, khu dân trí cao. Giá bán : 4,1 t? Liên h? : Anh Ng?c 0913.537.559 Bán nhà qu?n Tây H?, nhà qu?n Tây H? giá r?, Bán nhà 4 t?, Bán nhà qu?n Tây H?, nhà qu?n Tây H? giá r?, Bán nhà 4 t?, Bán nhà qu?n Tây H?, nhà qu?n Tây H? giá r?, Bán nhà 4 t?