[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]T�m t#7855;t truy#7879;n:S#7889;ng trong th#7901;i trung tam bao hanh tivi toshiba tai tphcm lo#7841;n th#7871;, th�n th#7871; kh� b#7873; ph�n bi#7879;t.Trong l�ng ta kh�ng h#432;#7899;ng trung tam bao hanh tivi toshiba tai tphcm trung tam bao hanh tivi samsung tai tphcm t#7899;i ph� qu� nh#432;ng kh�ng bi#7871;t v� sao ph� qu� l#7841;i li�n t#7909;c xu#7845;t hi#7879;n.#272;�y l� m#7897;t c�u chuy#7879;n m#7897;t trung tam bao hanh tivi panasonic tai tphcm ng#432;#7901;i hi#7879;n #273;#7841;i xuy�n vi#7879;t v#7873; T�y #272;#432;#7901;ng.C� �n o�n t�nh c#7915;u, trung tam bao hanh tivi samsung tai tphcm c� kh� th#7871; h�o h�ng, c�n c� v� s#7889; phong l#432;u...T�c gi#7843;: Canh T�nNh�m d#7883;ch: #272;ang c#7853;p nh#7853;t...Th#7875; lo#7841;i: [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N trung tam bao hanh tivi panasonic tai tphcm V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

T�nh tr#7841;ng: #272;� ho�n th�nh[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

S#7903; H�n Tranh B�