Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Mar 2013
  Posts
  5
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Is Unlocking Illegal?

  Absolutely not! A lot of mobile users get confused between SIM Unlock' a mobile and Unblock' a mobile. SIM unlocking is simple and completely legal. Trying to unblock a mobile that's been blocked by service providers because it got stolen or was lost, that's fairly illegal and should never be attempted.

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Member
  Join Date
  Feb 2013
  Location
  http://suadieuhoauytin.com
  Posts
  68
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  D?i lý cung c?p vé máy bay - Gia HuyKÍNH G?I : QUÝ KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH TM - DV - DL - XD GIAHUYD?I LÝ CUNG C?P VÉ MÁY BAY HÀNG D?U R? NH?T QU?C N?I VÀ QU?C T? T?I TP.HCM DC: 60 Út T*ch, Phu?ng 4, Qu?n Tân Bình.DT: 3 8112211 - FAX:3 8112226Email: [email protected] Website: http://giahuy-vemaybay.com. http://www.facebook.com/CongTyGiaHuyPh*a chúng tôi l* d?i lý ch*nh th?c c?a các hãng h*ng không trong v* ngo*i nu?c , chúng tôi cung c?p d?y d? các d?ch v? du l?ch : Bán vé máy bay , vé du l?ch , b?o hi?m du l?ch , d?t phòng khách s?n , các d?ch v? VISA , H? CHI?U . Phòng vé Gia Huy nh?n cung c?p vé máy bay cho các t? ch?c , cá nh?n có nhu c?u di l?i b?ng du?ng h*ng không , dáp ?ng m?i nhu c?u di l?i : Lao d?ng , tham quan , du h?c, d?nh cu , du l?ch , ch?a b?nh , nghiên c?u sinh . Hi?n t?i v* trong tuong lai , chúng tôi c?n liên k?t , h?p tác v?i các t? ch?c , cá nhân có ngu?n khách di l?i b?ng h*ng không , chúng tôi s? có ch*nh sách d?c bi?t l* chi?c kh?u hoa h?ng cao v* nhi?u khuy?n mãi . D? bi?t thêm thông tin , vui lòng truy c?p v*o trang web ch*nh c?a công ty chúng tôi . Các b?n có th? tham kh?o giá vé , tuy?n bay , thông tin h*ng không , bi?u ph* v* quy?n l?i c?a b?o hi?m AAA, AIG Chúng tôi có g?i kèm ch*nh sách gi?m ph?n tram hoa h?ng d? các b?n tham kh?o .Hãy g?i cho chúng tôi khi Quý khách có nhu c?u v* ch?c r?ng Quý khách s? mua du?c vé g?c ch*nh hãng , không ph?i qua nhi?u trung gian , tránh ph?i mua vé giá cao l?i còn không du?c hu?ng d?y d? các d?ch v? khuy?n mãi c?a hãng .*T?ng phi?u mua h*ng giá tr? 50.000 D ho?c card DT DD tuong d?ng * Nhi?u uu dãi khi Qúy khách mua vé các ch?ng QU?C T? khác- Giá vé chua bao g?m thu? v* ph* ph?c v? - M?i chi ti?t vui lòng liên h? v?i công ty , vui lòng d?t ch? v* mua vé s?m d? có giá uu dãi trên- Hãy liên h? ngay PV GIA HUY d? mua vé v?i giá t?t nh?tYahoo chat : huynhvy.giahuy , thuan.giahuy, nu0208 , loan.giahuy, anhthu.giahuy , tutrinh.giahuy, phuongkhanh.giahuy Sky chat: phungairlines , tramngochuynhPV GIA HUY r?t hân h?nh du?c ph?c v? quý khách.

 4. #3
  Junior Member
  Join Date
  Mar 2013
  Posts
  1
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  ?n Tu?ng Shop Chúc b?n buôn may bán d?t nhé, .....................

 5. Sponsored Links

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |