Công ty TNHH SXTM H* Minh chuyên cung cấp các loại bếp công nghiệp phục vụ cho các nh* h*ng, khách sạn, khu công nghiệp, doanh trại quân đội, bệnh viện....Một số sản phẩm tiểu biểu của công ty chúng tôi:
- Bếp Á đôi:

- Bếp hầm đôi

- Bếp Âu bốn