+cần mua hoặc trao đổi các danh sách khách h*ng ở h* nội. 01246286065+++
+ cần có danh sách bất động sản, khách h*ng, chủ sở hữu căn hộ chung cư, liền kề, biệt thự...ở tất cả các dự án h*ng ở h* nội. các doanh nhân, giám đốc, nh* đầu tư chứng khoán, s*n v*ng, thu nh*p cao.....+++
+ khách h*ng l* ông trời - điều đó luôn đúng trong kinh doanh, v* tôi luôn muốn tiếp c*n trực tiếp với các khách h*ng tiềm năng, điều n*y giúp tôi cạnh tranh, th*nh công hơn trong công việc của mình.....+++
+ bạn n*o có danh sách khách h*ng chuẩn muốn Bán hoặc Trao đổi thì liên lac với mình theo số ĐT sau nhé: 01246286065 + + + ++++++