Tới thời điểm n*y, Việt Nam đã có khoảng 80 triệu thuê bao di động Sim so dep. “Mảnh đất” di động đã dần bị thu hẹp lại. Theo t*nh toán của các chuyên gia viễn thông, các doanh nghiệp tham gia v*o thị trường thông tin di động Việt Nam chỉ còn 1,5 đến 2 năm nữa để phát triển thuê bao Sim phong thuy trước khi đến ngưỡng bão ho*.

Trả lời thắc mắc n*y của phóng viên, Thứ trưởng Bộ Thông tin v* Truyền thông Lê Nam Thắng cho biết, theo cam kết của Việt Nam trong WTO cũng như trong dự thảo Lu*t Viễn thông sắp được Quốc hội thông qua, Việt Nam sẽ không hạn chế về số lượng giấy phép viễn thông, điều duy nhất l* l*m sao đảm bảo cho hoạt động viễn thông có hiệu quả đó l* việc l*m sao phân bổ các t*i nguyên viễn thông như tần số, kho Sim so dep gia re … hiệu quả nhất.

“Việc doanh nghiệp có tham gia thị trường hay không do ch*nh bản thân họ xem xét có hiệu quả hay không trước khi đầu tư. Bộ không hạn chế việc tham gia của doanh nghiệp v*o thị trường viễn thông Sim so dep gia re v* việc tham gia hay rút khỏi thị trường viễn thông l* do doanh nghiệp tự quyết định.

Đi từ con số không l* mạng mạng di động không có tần số Sim so dep, cho dù Đông Dương Telecom khai thác 3G nhưng lại trên băng tần 3G của Viettel. Đây l* loại hình mới v* chưa có tiền lệ của Việt Nam v* Đông Dương Telecom được vinh dự l* người đi đầu th* nghiệm, kết quả th*nh công hay thất bại cũng chưa có câu trả lời ngay được.

Tuy v*y, Đông Dương Telecom cũng tin tưởng v*o những thu*n lợi m* mình có được, đó l* có những doanh nghiệp đi trước sẵn s*ng chia sẻ hạ tầng Sim phong thuy. V* điều đặc biệt, l* doanh nghiệp đầu tiên kinh doanh theo hình thức bán lại dịch vụ nên chưa phải lo lắng nhiều về đối thủ cạnh tranh đối với loại hình n*y.