Bảng giá chi tiết các linh kiện trên iPhone 5Bảng giá linh kiện m* Bloomberg đưa ra cho thấy iPhone 5 sẽ có bộ nhớ cơ bản chỉ 16GB, điều n*y l*m thất vọng khá nhiều người dùng vì dung lượng lưu trữ quá nhỏ, tuy nhiên, với dịch vụ iCloud m* Apple vừa ra mắt gần đây, việc dung lượng lưu trữ của thiết bị quá lớn l* điều không còn cần thiết.

Việc giá bán sản phẩm cao hơn hẳn giá lắp ráp thực sự l* điều m* Apple đã từng áp dụng ở các phiên bản iPhone trước đây, giúp hãng có được những khoảng lợi nhu*n khổng lồ.