Thông tin sản phẩm:
Gồm 1 quả trống đánh to , 1 quả quả quảtrống lắc, 1 quả kèn v* 2 quả lục lạc
Qu* tặng Trung Thu sôi động cho bé đây !

Liên hệ : website wwww.cunghoptac.com

facebook: facebook.com/hoptac

fone: 0984 2222 66 - 0934 220 666 - 04. 8587 1116

www.cunghoptac.com]trung thu,bộ kèn,bộ trống,lục lặc, [/url]