Đ*I HỌC THƯ*NG M*I

ĐÀO T*O LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN Đ*I HỌC NĂM 2012

Căn cứ Quyết định số 2708 /QĐ – BGD ĐT ng*y 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục v* Đ*o tạo về việc giao cho trường Đại học Thương mại đ*o tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của Bộ Giáo dục v* Đ*o tạo giao cho Trường Đại học Thương mại.
Trường Đại học Thương mại tuyển sinh hệ đ*o tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học năm 2012 mở tại trường Đại học Thương Mại như sau:

1. Ng*nh đ*o tạo:
- Ng*nh Kế toán
2. Thời gian đ*o tạo : từ 2.5 năm

3. Tổ chức đ*o tạo:
Chương trình đ*o tạo: Theo chương trình đ*o tạo ng*nh v* chuyên ng*nh tương ứng đã được Bộ Giáo dục v* Đ*o tạo thông qua. Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại quyết định tổ chức triển khai các chương trình đ*o tạo n*y theo các học kỳ.
Hình thức học:
Học ban ng*y, mỗi ng*y học 1 buổi 5 tiết.
Ứng với mỗi hình thức học, Trường chỉ mở lớp khi có đủ số lượng sinh viên đăng ký học; Khi không đủ số lượng sinh viên đăng ký học để mở lớp, th* sinh trúng tuyển được đăng ký chuyển đổi hình thức học th*ch hợp hoặc l*m đơn xin bảo lưu kết quả thi cho đến kỳ thi tuyển sinh tiếp theo.

4. Cấp bằng tốt nghiệp:
Quy chế đ*o tạo đại học v* cao đẳng hệ ch*nh quy, sau khi kết thúc khoá học, nếu đủ điều kiện xét v* công nh*n tốt nghiệp của hệ ch*nh quy, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ ch*nh quy.

5. Đối tượng tuyển sinh:
- L* những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đúng ng*nh đ*o tạo v* phải có thời gian l*m việc gắn với chuyên môn được đ*o tạo từ 02 năm trở lên t*nh đến ng*y dự thi.

6. Môn thi tuyển đầu v*o :
- Ng*nh Kế toán:
+ Môn cơ bản: Toán, Hóa
+ Môn ng*nh: Nguyên lý kế toán

Ôn t*p : Dự kiến từ ng*y 10/09/2012
Ng*y thi : dự kiến ng*y 10/2012

7. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm :
- Phiếu đăng ký (theo mẫu)
- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp (có công chứng);
- Bản sao kết quả học t*p (có công chứng);
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Giấy chứng nh*n có *t nhất 3 năm l*m việc gắn với chuyên môn đ*o tạo
- 2 ảnh cỡ 4 x 6; 2ảnh 3x4;
- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên v* địa chỉ của người nh*n.

8.Thông tin chi tiết liên hệ tại: trường trung cấp tư thục công nghệ h* nội
số 19 ngõ 90 nguyễn tuân thanh xuân h* nội
Người liên hệ: Mr Tiến
Hotline: 0985 076 071 hoặc 01256 743 416