may chiet rot có cấu trúc nhỏ gọn, hệ thống kiểm soát ho*n to*n.
máy chiết rót việc x* lý của máy có thể được tự do v* thu*n tiện quay để điều chỉnh máy để điền v*o các loại chai.
Các bộ ph*n liên lạc với các phương tiện truyền thông được thực hiện v* có góc quá trình không mù để cho phép l*m sạch dễ d*ng.
MAY CHIET ROT Hệ thống điều khiển có chức năng kiểm soát sản xuất tốc độ, phát hiện thiếu cap, khối chai tự động dừng lại v* đếm sản xuất
máy chiết rót được tự động hóa ho*n to*n chỉ với một thao tác xếp chai v*o băng tải, có thể đặt thời gian chiết. Tất cả các bộ ph*n đều l*m từ Inox 304 trừ động cơ, gioăng.
máy chiết rót Lắp đặt dễ d*ng , khả năng cơ động tốt, k*n đáo l*m giảm khả năng nhiễm khuẩn của sản phẩm.


máy chiết rót| may chiet rot chat long| máy chiết rót dịch| máy chiết rót kem bôi mặt|ban may chiet rot