BÁn gấp căn hộ cc ct3 xala 100m2 @@ chung cu xala ha dong ct3
BÁn gấp căn hộ cc ct3 xala 100m2 @@ chung cu xala ha dong ct3, Chung cu xala ct3b 100m2, chung cư xala h* đông ct3b, chung cư căn hộ ct3 xala h* đông, chung cư gia rẻ h* đông, căn hộ chugn cư xala h* đông ct3b, cc ct3b xala h* đông, Chung cu xala ct3b 100m2, chung cư xala h* đông ct3b, Chung cu xala ct3b 100m2, chung cư xala h* đông ct3b, chung cư căn hộ ct3 xala h* đông, chung cư gia rẻ h* đông, căn hộ chugn cư xala h* đông ct3b, cc ct3b xala h* đông, Chung cu xala ct3b 100m2, chung cư xala h* đông ct3b,Chung cư ct3 100m2, chung cư xala ct3 100m2, chung cư ct3b xala h* đông
Bán chung cư ct3b xala h* đông 100m2 giá rẻ đã s*a chữa đẹp

Tôi đang cần bán gấp căn hộ chung cư ct3b xala h* đông
Diện t*ch 100m2, tầng 20., Nh* đã s*a chữa đẹp, có s*n gỗ, tủ bếp...
Sổ đỏ ch*nh chủ
Giá: 20tr/m2
LHCC: A.Ho*ng 0904.569.159


Tags: Chung cu xala ct3b 100m2, chung cư xala h* đông ct3b, chung cư căn hộ ct3 xala h* đông, chung cư gia rẻ h* đông, căn hộ chugn cư xala h* đông ct3b, cc ct3b xala h* đông, Chung cu xala ct3b 100m2, chung cư xala h* đông ct3b, Chung cu xala ct3b 100m2, chung cư xala h* đông ct3b, chung cư căn hộ ct3 xala h* đông, chung cư gia rẻ h* đông, căn hộ chugn cư xala h* đông ct3b, cc ct3b xala h* đông, Chung cu xala ct3b 100m2, chung cư xala h* đông ct3b,