Cần quản lý chặt người đọc truyện sex
Hầu như trong chúng chúng ta ai cũng từng đọc truyen sex , với tốc độ phát triển chóng mặt của internet truyen sex có mặt ở hầu hết mọi nơi trên internet.Truy c*p v*o các diễn đ*n, mạng xã hội truyen sex được đăng tải một cách công khai m* không có ai quản lý .Đây l* một bất c*p lớn các nh* mạng cần có biện pháp siết chặt hơn không để cho các bạn trẻ truy c*p, vì truyen sex có ảnh hưởng rất lớn đến đời sông sau n*y của các bạn trẻ.