Mẫu b*ng tốt nghiệp

Mẫu công nh*n văn bằng

Thông báo chương trình MBA được Bộ GD&ĐT công nh*n văn bằng
Thông báo Chương trình đ*o tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ do Trung tâm Hợp tác Đ*o tạo Quốc tế giới thiệu v* hỗ trợ

Tuyển sinh Khóa 24 – Hạn hồ sơ 5/10/2012

A - Yêu cầu nh*p học:
- Có *t nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên
hoặc đã/đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD
- Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 197 (CBT) / 71 (iBT); hoặc IELTS từ 6.0 trở lên; hoặc vượt qua b*i kiểm tra tiếng Anh COMPASS; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia.
Lưu ý: Học viên có trình độ tiếng Anh B hoặc C có thể tham dự v* ho*n th*nh khoá học bổ túc tiếng Anh (để đáp ứng trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia)
B - Thời gian học:
1 - Đối với người tốt nghiệp đại học: 18 tháng
2 - Đối với người đã v* đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD:
12 tuần / 02 môn học (số lượng môn học cần phải ho*n thiện căn cứ v*o Bảng điểm Cao học)
C - Học ph* to*n khóa: Giảm trên 30% so với mức học ph* ch*nh thức của Đại học Nam Columbia.
Học ph* to*n khóa: nộp th*nh 02 đợt

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Văn phòng Trung tâm Hợp tác Đ*o tạo Quốc tế:

Tại H* Nội: Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục, 67B C*a Bắc, Qu*n Ba Đình
Điện thoại: (04) 3734.2846 hoặc 3734.2847; Fax: (04) 3734.2847 Holine: 0936748898
Email: [email protected] - Website: www.citc.edu.vn
YM; csu.vietnam; Email: [email protected]

Tại TP. Hồ Ch* Minh: Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Th*nh phố Hồ Ch* Minh
Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Qu*n 1, Th*nh phố Hồ Ch* Minh
Điện thoại: (08) 3910.6350 hoặc 3910.6351; Fax: (08) 3910.6542
Email: [email protected] - Website: www.citc.edu.vn