Cho thu nh ph? Thi H,Q.D?ng Da C?n cho thu g?p can nh 40m2 x 4 t?ng. Thi?t k? 1 PN+1WC /sn,nh trong ng cch ph? Thi H 5m.Ng r?ng t d? c?a,trong nh d trang b? nng l?nh,DH,t? b?p,rm. Khu dn tr cao,g?n ch?, siu th?, thu?n ti?n giao thng.Ph h?p lm VP v h? GD ? Cho thu 12tr/thng ( thanh ton 6 thng) Qu khch c nhu c?u lin h? chnh ch? 0982239420 ( Mi?n trung gian).