Máy t?o oxi công xu?t 3L/ phút

Yuyue hàng ??t ch?ng ch? CE, ??t tiêu chu?n c?a liên minh Châu Âu.
Máy t?o oxi t??i, t?o oxi t? không khí, nâng thành ph?n oxi lên t?i ?a 96%, lo?i b? t?p khí, lo?i b? vi khu?n có trong không khí, t?o ngu?n oxi tinh khi?t cho ng??i dùng, cung c?p oxi ??t tiêu chu?n Châu Âu cho b?nh nhân và ng??i s? d?ng, v?i công xu?t t?i ?a máy t?o ra 3L khí oxi 96% / 1 phút.
??C TÍNH S?N PH?M :

Ngu?n ?i?n: AC220V±22V, 50Hz±1Hz
Công su?t: 175 w
L?u l??ng Ôxy: 1-3 L/phút
N?ng ?? Ôxy: ?93±3%
Áp l?c ??u ra: 0.04MPa-0.05MPa
?? ?n: ?52dB
Kích th??c máy: 445 x 372 x 680mm
Kích th??c bao b́: 570 x 495 x 800mm
Tr?ng l??ng: 26Kg
B?o hành: 12 tháng
Vui ḷng liên h? ?? có giá t?t nh?t

H??ng Vi?t chuyên cung c?p các s?n ph?m ch?m sóc s?c kh?e con ng??i, thi?t b? làm ??p, thi?t b? y t? gia ?́nh và b?nh vi?n. ?? xem các s?n ph?m khác xin vui ḷng truy c?p:
thietbiyte-eu.com
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 15/06/2012