CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN VIỆT NAM Địa chỉ: 84/9 Ngọc Khánh,Q.Ba Đình,H* Nội | GPKD Số: 0103034779 | MST: 0103270368. ĐT:(04)3 9922 036 | Fax (04) 3 724 5714 | Email [email protected] <mailto:[email protected]> | Website: www.sengroup.vn <http://www.sengroup.vn>
Ø Bảo trì & triển khai hệ thống máy t*nh, mạng máy t*nh:
o Bảo trì định kỳ máy t*nh, các thiết bị ngoại vi v* thiết bị mạng
o Triển khai hệ thống mạng máy t*nh v* mạng
Ø Quản trị hệ thống, mạng máy t*nh:
o Tối ưu hệ thống mạng máy t*nh v* mạng
o Tìm, ngăn chặn v* diệt các loại Virus máy t*nh
o Nâng cấp, c*p nh*t phần mềm, Firmware, driver…
Ø Quản trị hệ thống máy chủ:
o Quản trị, bảo trì máy chủ doanh nghiệp
o Quản trị, bảo trì máy chủ Email, Web, Database,…
Ø Dịch vụ dữ liệu trực tuyến:
o Cung cấp các giải pháp về E-mail
o Cung cấp các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến.
o Cung cấp dịch vụ Web Hosting, Database Hosting.
Ø Tư vấn & hỗ trợ
o Tư vấn triển khai hệ thống máy t*nh, mạng máy t*nh
o Tư vấn các giải pháp hệ điều h*nh & phần mềm
o Tư vấn các giải pháo quản trị dữ liệu, bảo m*t