Máy gây mê kèm thở ADS III – Infilniummedical – Mỹ

Cùng mọi người xúc tiến thương mại v* chuyển giao công nghệ mới về Việt nam
Các bạn hãy s* dụng phần “Tìm Kiếm” để tìm kiếm các loại thiết bị v* sản phẩm phù hợp.
Các bạn hãy liên lạc với chúng tôi để cùng chia sẻ lợi *ch t*i ch*nh trong quá trình xúc tiến thương mại.

Siêu thị thiết bị y tế
Office: No 511, floor 05, Kinh Do Apartments building, 93 Lo Duc, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam.

Tel: 84422006271
Email:[email protected]
http://vp08.com/