www.gps368.com <http://www.gps368.com>
-------------
Hộp đen hợp chuẩn. Dùng cho xe từ 10 chổ trở lên, xe container.
Theo nghị định 91, QCVN31. Có giấy chứng nh*n hợp chuẩn.
Giá = 2.900.000đ
-------------
GPS định vị, giám sát h*nh trình
Quản lý xe, chống trộm xe.
Dùng cho xe khách từ 9 chổ trở xuống, xe tải.
Giá = 1.500.000đ
----------------------
Giá đặc biệt cho số lượng lớn & đại lý.
-----------------------------
Liên hệ:
493 An Dương Vương, Q5, TP.HCM
0937.888.333 - Lưu
-
Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp