Cần chuyển nhượng căn số 706cc C7 Giang Vo . Bán giá gốc + chênh lệch thấp. Ngo*i ra chúng tôi còn có các loại diện t*ch từ 53 m2 đến 79 m2 .Các loại hướng theo yêu cầu của khách h*ng. Dự án đang xây dựng, tiến độ nộp tiền l* 80%, gốc tùy căn. Cần mua Bán Gấp Chung Cư C7 Giảng Võ hãy gọi số : 0989363640 gặp Mr. Thắng(trưởng phòng dự án) .Trân trọng!

C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ |C7 Giảng Võ