GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO MÁY PHUN KHUÔN ÉP NHỰA


Nguyên lý tiết kiệm điện:
Quá trình l*m việc của máy ép nhựa gồm nhiều giai đoạn như: kẹp khuôn, phun khuôn, l*m nguội, mở khuôn v* đẩy phôi ra … Yêu cầu về lưu lượng dầu v* áp suất hoạt động l* khác nhau trong từng giai đoạn. Do đó, không cần đòi hỏi máy ép nhựa phải luôn hoạt động với áp suất v* lưu lượng ở mức cố định. Mặt khác, động cơ bơm dầu được thiết kế đáp ứng với mức tải cao nhất do v*y công suất bơm dầu thường không được s* dụng hết. Dẫn đến, năng lượng lãng ph* rất nhiều.

Đối với các máy phun khuôn truyền thống s* dụng các bơm cố định công suất, van điều chỉnh được s* dụng để thay đổi lưu lượng v* áp suất tiêu thụ. Trong trường hợp n*y, giữa các giai đoạn của máy, công suất tiêu thụ trên động cơ ch*nh thay đổi không đáng kể, v* một tỉ lệ lớn năng lượng bị tiêu hao qua van dưới dạng áp suất chênh lệch bởi dòng tr*n.

Nếu hệ thống điều khiển có thể tự động điều chỉnh tốc độ của động cơ bơm dầu theo yêu cầu tải thực tế (áp suất v* lưu lượng) trong các giai đoạn khác nhau, thì khi đó năng lượng tiêu thụ sẽ đạt mức thấp nhất, loại bỏ được hiện tượng tr*n qua van an to*n v* vẫn đảm bảo cho máy v*n h*nh ch*nh xác, ổn định.

Biến tần chuyên dụng cho máy phun khuôn CHV110 có thể tự động điều chỉnh tốc độ quay v* lượng dầu bơm dựa trên trạng thái l*m việc hiện tại của máy, như kẹp khuôn, phun khuôn, nấu chảy, mở khuôn v* đẩy phôi ra…tuân theo yêu cầu áp suất v* tốc độ được thiết l*p, vì v*y lưu lượng dầu cung cấp thực của bơm sẽ th*ch hợp với lưu lượng dầu l*m việc của máy phun khuôn ở bất kỳ trạng thái n*o. Điều n*y dẫn tới việc thay đổi chế độ l*m việc của động cơ bơm dầu: từ chế độ chạy với tốc độ l* hằng số sang chế độ thay đổi được tốc độ quay. Khi cần áp suất v* lưu lượng cao, động cơ quay với tốc độ cao nhất, ngược lại động cơ có thể chạy ch*m lại hoặc dừng hẳn. Kết quá l* l*m cực tiểu công suất tiêu thụ khi motor hoạt động trong phạm vi tải, kh* hiện tượng dòng tr*n v* bảo đảm sự v*n h*nh h*nh ổn định v* ch*nh xác cho motor.

Ứng dụng biến tần tiết kiệm năng lượng CHV110 có thể thực hiện khởi động mềm cho motor của máy phun khuôn, cải thiện hệ số công suất , v* điều chỉnh hợp lý công suất ngõ ra của motor máy phun khuôn. Bằng cách n*y, hiệu suất động cơ được nâng cao v* năng lượng được tiết kiệm nhiều.

Kết quả đo được từ thực tế s* dụng bộ bien tan CHV110 tại nh* máy ép nhựa Thẩm Cương đã giúp tiết kiệm được từ 60% năng lượng điện trong quá trình sản suất ..

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHỌN BIẾN TẦN VÀ CÓ GIÁ TỐT NHẤT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
T.P. KINH DOANH: KS LÊ VĂN LONG 094 8956 835
Mail: [email protected]
SỐ 91, HOÀNG NGÂN, THANH XUÂN, HÀ NỘI
CÔNG TY CP ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA BÌNH DƯ*NG
www.banbientan.wordpress.com