DỊCH VỤ LƯU TRỮ DỮ LIỆU ONLINE 24/7


I.Giới thiệu :

Ng*y nay việc chia sẻ v* lưu trữ dữ liệu online l* cần thiết đối với các công ty , đáp ứng nhu cầu đó FSALE.VN xin giới thiệu đến quý công ty dịch vụ lưu trữ online 24/7

Liên hệ :
Email : [email protected]
Tel : 0932.877.666
Skype : luuchien

II.Ch*nh sách v* dịch vụ :

- Các công ty có thể đăng ký dùng th* dịch vụ miễn ph* 1 tháng
- Tốc độ g*i nh*n nhanh
- Phân quyền truy c*p dữ liệu theo phòng ban v* cá nhân
- Chi ph* :Được t*nh theo các gói dịch vụ sau :

G1: 500.000 /tháng
Đối với các công ty có số lượng NV nhỏ hơn 20 v* dung lượng lưu trữ 2 G với mỗi NV
G2: 1 tr /tháng
Đối với các công ty có số lượng NV nhỏ hơn 30 v* dung lượng lưu trữ 5 G với mỗi NV
G3: 2 tr /tháng
Đối với công ty số lượng NV dưới 50 v* dung lương lưu trữ 2G với mỗi NV
G4: 4tr/tháng
Đối với công ty số lượng NV dưới 100 v* dung lương lưu trữ 5G với mỗi NV

Miễn ph* : T*i khoản upload trên website upload của FSALE.VN

Hỗ trợ các vấn đề về IT:


Đối với công ty s* dụng dịch vụ lưu trữ online (G3-G4) sẽ được hỗ trợ miễn ph* về IT

- Tư vấn các giải pháp CNTT
- FSALE.VN sẽ có nhân viên IT qua hỗ trợ , bảo trì hệ thống máy t*nh của công ty 1lần/tháng
- S*a máy từ xa qua phần mềm Teamviewer (không giới hạn số lần)

Công ty bạn quan tâm v* có nhu cầu dùng th* dịch vụ xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới

Xin chân th*nh cảm ơn !

Liên hệ :
Email : [email protected]
Tel : 0932.877.666
Skype : luuchien