http://backlink.24h.pro.vn/2012/05/19-cach-vao-facebook-khong-bi-chan.html]Cách v*o facebook[/url] mới nhất v* http://backlink.24h.pro.vn/2012/05/19-cach-vao-facebook-khong-bi-chan.html]Cách up ảnh lên facebook[/url] cực ổn khi bị chặn cho cả 3 mạng: FPT, Viettel v* VNPT (Update ng*y 02/05/2012)

Trước khi l*m thì mọi người giải quyết hết các đống hosts có trogn máy đi đã nhé!

Hiện tại nhiều nh* cung cấp mạng ở VN đã khóa ho*n to*n Facebook để tránh cạnh tranh. Hiện nay cũng có một số cách v*o facebook như thiết l*p dùng proxy hay các phần mềm fake IP như UltraSurf, Ghostsurf, AOL Desktop, VPN... tuy nhiên vì phải thông qua một máy chủ trung gian nên sẽ gặp rắc rối như tốc độ truy c*p rất ch*m, thủ công mỗi lần muốn v*o Facebook.

V* dụ 1 số cách hay được hướng dẫn:

v*o facebook thông qua Proxy: Tốc độ truy c*p cực kỳ ch*m, do nó phải chuyển IP từ mình qua 1 nước khác để lừa Facebook.

S* dụng phần mềm: Tốc độ có được cải thiện nhưng dù gì cũng không thể đạt được như tốc độ mạng thông thường.

Nay mình giới thiệu một cách đơn giản bằng việc kết hợp cấu hình DNS v* chỉnh s*a file Hosts sẽ giúp bạn v*o Facebook đạt tốc độ mạng 100% m* không ảnh hưởng gì đến tốc độ mạng cũng như tốc độ truy c*p các website khác.

Các bạn s* dụng internet của mạng n*o thì dùng file hosts đó nhé.

Chi tiết: http://backlink.24h.pro.vn/2012/05/19-cach-vao-facebook-khong-bi-chan.html]Cach vao facebook[/url] - http://backlink.24h.pro.vn/2012/05/19-cach-vao-facebook-khong-bi-chan.html]v*o facebook không bị chặn[/url]Mời mua deal tại Alo99.com: http://alo99.com