Chuyển phát nhanh HaiHa express l* công ty h*ng đầu hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh trong nước v* quốc tế. Dịch vụ chuyển phát nhanh HaiHa express nh*n chuyển phát nhanh tất cả các loại h*ng hóa, t*i liệu… đi các tỉnh, th*nh trong v* ngo*i nước không hạn chế về k*ch thước v* trọng lượng. Dịch vụ chuyển phát nhanh HaiHa express đảm bảo giao h*ng nhanh chóng, an to*n với chi ph* dịch vụ thấp nhất.Nhằm phục vụ quý khách ng*y c*ng tốt hơn, chúng tôi không ngừng ho*n chỉnh hệ thống mạng lưới chuyển phát rộng khắp. Hiện nay chúng tôi đã triển khai h*ng loạt các dịch vụ chuyển phát nhanh như:


- Chuyển phát nhanh quốc tế.

- Chuyển phát nhanh trong ng*y.

- Chuyển phát nhanh hẹn giờ.

- Chuyển phát nhanh h*ng nặng.

- Chuyển phát nhanh h*ng đặc biệt.

- Dịch vụ chuyển tiền.

- L*m thủ tục hải quan.

- Dịch vụ giao nh*n v*n tải.


Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ t*n tình, chu đáo, Dịch vụ chuyển phát nhanh HaiHa express nh*n lấy h*ng v* trao trả t*n nơi 24/24 bất cứ khi n*o khách h*ng cần, chúng tôi cam kết :

- Nh*n h*ng v* giao h*ng t*n nơi hoặc nh*n/giao tại sân bay.

- Giao nh*n đúng thời gian thỏa thu*n.

- L*m thủ tục thông quan nhanh chóng.

- Lộ trình giao nh*n minh bạch với bằng chứng giao h*ng.

- Cam kết về bảo đảm an to*n h*ng hóa v* thời gian chuyển phát

- Bảo hiểm 100% giá trị h*ng hóa nếu xảy ra mất mát hư hỏng.