Các cách v*o facebook

Đây l* chuyên đề các Cách v*o facebook khi bị chặn sẽ được update thường xuyên để các bạn theo dõi. Hãy đảm bảo đừng mất liên lạc với mọi người trên facebook nhé, biết đâu bạn còn bị lỡ cả 1 mối tình, hehe.

Mình sẽ hướng dẫn chi tiết để mọi người dễ theo dõi nhé. Update cách v*o Facebook mới nhất đơn giản nhất, có thể upload được ảnh v* l*m nhiều thứ khác với một addon trong trình duyệt firefox l*: anonymoX 0.9.6. Bạn download theo link sau: addons,mozilla,org/en-US/firefox/addon/anonymox/?src=search


Tải xong thì click v*o nút “Add to Firefox” đợi một lúc cho nó load về xong rồi ấn install. Thế l* xong rồi đấy, giờ b*t lại ff v* dùng ngay thôi. Lưu ý: khi dùng cách n*y thì bạn nên xóa hết các cấu hình facebook trong files Hosts cũ đi vì chúng ta không cần dùng nó nữa. Chỉ cần duy nhất cách n*y l* quá đủ để bạn v*o được facebook.
· NẾu bạn gặp phải lỗi, hãy xem lại hệ thống của bạn xem có gặp vấn đề gì về quyền truy c*p không?

Ngo*i ra cần lưu ý:
· Nếu IP được ghi trong file hosts m* không ping được thì tức l* IP đó đã bị chặn, bạn s* dụng nó trong file hosts có thể coi l* vô *ch.
Save lại v* v*o facebook chém gió tiếp thôi. Topic sẽ update liên tục các ISP dở trờ mới thì chúng ta lại update cách vượt r*o mới.

Bên cạnh đó, một cách còn đơn giản hơn nữa l* bạn dùng phần mềm v*o facebook, chỉ cần down về v* click l* nó chạy luôn, click tiếp v*o “Thiết l*p v*o facebook” l* bạn có thể truy c*p v*o facebook ngay l*p tức. Xem thêm tại đây: Phần mềm v*o facebook - cách v*o facebook mới nhất