EForumMarketing download tại: http://tiepthivang.com
*
EForumMarketing l* phần mềm đăng tin tự động ho*n to*n miễn ph* duy nhất tại Việt Namvới các t*nh năng như: Đăng tin h*ng loạt trên h*ng trăm diễn đ*n, Tạo nick h*ng loạt tự động,k*ch hoạt email, sữa chữ k*,...Hỗ trợ đăng tin trên trang web v* trên winform.
*
EForumMartketing l* sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp trong vấn đề quản cáo m* không phải trả ph* chobất kì dịch vụ n*o trên web.
Không những thế EForumMarketing còn l* phần mềm giúp cho trang web của bạn tăng nhanh thứ hạng so với đối thủ.phần mềm gọn nhẹ, c*i đặt cực dễ d*ng, tháo bỏ nhanh chóng.Hỗ trợ trực tuyến: [email protected]
Hướng dẫn các bước s* dụng phần mềm
B1: v*o trang http://tiepthivang.com đăng ký 1 t*i khoản.B2: Đăng nh*p v*o hệ thống winform EForumMarketing bằng ch*nh t*i khoản vừa tạo.
B3: Tiến h*nh điền đầy đủ thông tin để thực hiện chức năng đăng k* h*ng loạt.
B4: nh*p captcha v* câu hỏi nguẫ nhiên tương ứng v* bấm Enter sẽ xuất hiện các dòng m*u xanh l* đăng k* th*nh công
B5: k*ch hoạt Email
B6: Thực hiện đăng tin
Mỗi chức năng l* 1 nút ở ph* trên m*n hình có biểu tượng để nh*n dạng dễ d*ng