Phần mềm đăng tin rao vặt miễn ph* download tại:
http://tiepthivang.com/Download/EFor...ting v2012.rar
*
Giới thiệu:
EForumMarketing l* phần mềm đăng tin tự động miễn ph* ho*n to*n 100%. với giao diện dễ s* dụng, v* đăng tin nhanh
chóng. bạn có thể đăng h*ng trăm tin trong v*i giây.
Nếu bạn l* doanh nghiệp thì đây l* giải pháp ho*n hảo để bạn quản cáo sản phẩm của mình trên các website.
Nếu l* admin diễn đ*n thì EForumMarketing sẽ giúp tăng thứ hạng trang của bạn.
Điều quan trọng l* nhất l* miễn ph* v* hỗ trợ trực tiếp từ l*p trình viên qua yahoo: [email protected]
*
các bước s* dụng :
B1: Download về c*i đặt.
B2: Bấm v*o nút đăng k*, sẽ link tới trang http://tiepthivang.com, bạn sẽ đăng k* 1 nick ở đó.
B3: dùng nick vừa đăng k* đăng nh*p v*o hệ thống EForumMarketing.
B4:để tiến h*nh đăng tin trước tiên bạn phải tạo nick trên h*ng loạt các diễn đ*n: điền đầy đủ các thông tin v* bấm nút đăng k* h*ng loạt.
B5: điền captcha tương ứng v* bấm Enter.
B6: đăng tin.
*
*
*